Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/489

Werkzame stof

Eptotermine-alfa

Geneesmiddelgroep

Morfologische bot proteinen

Samenstelling

Poeder voor suspensie voor implantatie: 3,5 mg eptotermine-alfa

Fabrikant/Leverancier

Howmedica International Inc.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Spondylolisthesis = wervelverschuiving

Opgenra® wordt geïmplanteerd bij volwassen patiënten met een verschuiving van de wervelkolom (spondylolisthesis) in gevallen waar een behandeling met een autotransplantaat (getransplanteerd bot van uw heup) heeft gefaald of niet mag worden gebruikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- u allergisch (overgevoelig) bent voor eptotermin alfa of voor een van de andere bestanddelen van Opgenra®.
- u lijdt aan een auto-immuunafwijking (een ziekte voortkomend uit of gericht tegen eigen weefsels), zoals de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes, sclerodermie, het syndroom van Sjögren of dermatomyositis/polymyositis.
- u een actieve infectie heeft in uw wervelkolom of als men u verteld heeft dat u een actieve interne (systemische) infectie hebt.
- uw arts heeft vastgesteld dat er bij u sprake is van ontoereikende huidbedekking en onvoldoende bloedvoorziening op de plaats van de chirurgie.
- u een spinale artrodese nodig hebt als gevolg van een stofwisselingsziekte van het bot of van tumoren.
- u tumoren heeft in de zone die bestemd is voor chirurgie.
- u wordt behandeld met chemotherapie, bestraling of immunosuppressiva.
- u eerder Opgenra, eptotermin alfa of een soortgelijk geneesmiddel hebt gekregen.
- u een kind bent
- u adolescent bent en uw beenderstelsel nog niet volledig gevormd is (u groeit nog).

Zwangerschap en borstvoeding

Opgenra mag niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden tenzij de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico?s voor de foetus.

Borstvoeding

Er mag geen borstvoeding gegeven worden tijdens de behandeling met Opgenra. Daar de mogelijkheid van schade aan het kind niet bekend is, dienen vrouwen geen borstvoeding te geven tijdens de periode die onmiddellijk volgt op een behandeling met Opgenra.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten van Opgenra op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Hoe werkt het?

Opgenra® is een soort geneesmiddel bekend als morfogenetisch botproteïne (BMP). Deze geneesmiddelengroep veroorzaakt de vorming van nieuw bot op de lokatie waar de chirurg het heeft geplaatst (geïmplanteerd).

Bijwerkingen

? erythema (roodheid van de huid),
? drukgevoeligheid en zwelling boven de plaats waar het geneesmiddel is geïmplanteerd,
? heterotope ossificatie (botvorming buiten het gebied van de fusie),
? pseudartrose (uitblijven van een fusie van de wervelkolom),
? wondinfecties.

Wisselwerkingen

Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door uw arts aangebracht.

Hoe te bewaren?

Dit medicijn wordt door de apotheek van het ziekhuis bewaard.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Door de aard van het geneesmiddel is dit niet van toepassing

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017