Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1992

Werkzame stof

Ouabaïne

Geneesmiddelgroep

Hartglycosiden

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 0,25 mg ouabaïne per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartfalen, langdurig (= chronisch hartfalen)

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, 2e- of 3e-graads (uiterste voorzichtigheid is geboden bij 1e-graads AV-block)

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), onder 50 slagen per min

Hartritmestoornissen, bepaalde vormen; ten gevolge van verhoogde gevoeligheid van de hartspiercellen

Hartzakje-ontsteking, bepaalde vorm (= constrictieve pericarditis)

Hartspierziekte, bepaalde (= hypertrofische obstructieve cardiomyopathie)

Overgevoeligheid allergie voor dit medicijn , voor een of meer van de bestanddelen of voor andere hartglycosiden

Vergiftiging (= intoxicatie) met hartglycosiden

Wolff-Parkinson-White-syndroom

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel heeft voor zover bekend bij normaal gebruik tijdens de zwangerschap geen nadelige gevolgen voor de vrucht. Het gebruik van dit medicijn moet echter onder controle van een arts plaatsvinden.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat in zo'n geringe hoeveelheden over in de moedermelk dat geen schadelijke effecten op de zuigelingen te verwachten zijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vergroot de contractiekracht van het hart (= positief inotrope werking), verlaagt de hartfrequentie (negatief chronotrope werking) en vertraagt de AV-prikkelgeleiding over het hart (= negatief dromotrope werking).

De werking begint na 5-10 min en duurt 1-3 dagen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Apathie

Braken

Delirium

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen, o.a. kleurenblindheid)

Hartblokkade (= hartblock)

Hartfrequentie, toename (boezemtachycardie) met AV-block

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Psychische stoornissen (psychosen)

Vermoeidheid

Verwardheid

Zwakte

Wisselwerkingen

Amfotericine B (= Fungizone®)

Anti-aritmica (klasse I en III)

Bèta-blokkers en andere geneesmiddelen die de AV-prikkelgeleiding over het hart vertragen

Calcium-injecties

Carbenoxolon

Corticosteroïden (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Geneesmiddelen die de AV-prikkelgeleiding over het hart vertragen

Laxeermiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Plasmiddelen, bepaalde (bloed-kalium-gehalte verlagende)

Suxamethonium

Sympathicomimetica

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ouabaine Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Misselijkheid, braken, diarree, verlies van eetlust (anorexie), hartritme-stoornissen (aritmieën), gezichtsstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, rusteloosheid, depressie

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017