Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Oxycodon

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Tabletten met verlengde aafgifte: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg of 80 mg oxycodon per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Ratiopharm Nederland BV
RVG 34224-6
RVG 101359

Sandoz B.V.
RVG 3242-4
RVG 100644
RVG 100649
RVG 100654
RVG 101515-6

Lannacher Heilmittel GmbH
RVG 104137
RVG 104139-42

G.L. Pharma GmbH
RVG 106668-9

Apotex BV
RVG 104271-5

Accord Healthcare Ltd
RVG 109541-5

Teva BV
RVG 108257

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.
RVG 111608-12
RVG 111614-17

Actavis Group PTC ehf
RVG 111250-2
RVG 112716-21 (retard)
RVG 112723-4 (retard)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ernstige pijn bij kanker

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Bleek-blauwe huid en slijmvliezen door zuurstofgebrek(= cyanose)

Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Kinderen jonger dan 12 jaar

Leveraandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen

Spierschokken (convulsieve aandoeningen)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , sufheid , evenwichtsstoornissen en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een sterk pijnstillende (= analgetische) werking via het centrale zenuwstelsel.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Allergische huidreacties

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Angst

Benauwdheid

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), vooral bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Blozen

Braken

Depressie

Droge mond

Dromen, abnormale

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (anorexie)

Evenwichtsstoornissen

Galweg-kolieken

Gedachten, abnormale

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Hartkloppingen (palpitaties)

Hoofdpijn

Koorts en rillingen

Misselijkheid

Nachtmerries

Stemmingveranderingen

Overdreven geluksgevoel (= euforie)

Stemmingsveranderingen

Sufheid

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Urine-productie, verminderde (= oligurie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid (desoriëntatie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zweten

Wisselwerkingen

Alcohol

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, zoals narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De capsules met tussenpozen van 4-6 uur innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Na langdurig gebruik van morfine-achtige pijnstillers (= opioïden) kunnen lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) en/of psychische afhankelijkheid (= verslaving) optreden.
Dit is echter niet of nauwelijks het geval wanneer de dosering goed is ingesteld en het medicijn daarna nauwkeurig volgens voorschrift van de (huis)arts wordt gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Dit medicijn niet met alcoholische innemen.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie), geestelijke verdoving (= stupor), bewusteloosheid (= coma), verlaagde lichaamstemperatuur (= hypothermie), verlaagde hartfrequentie (= bradycardie), bloeddrukdalinng (= hypotensie) en shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017