Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Oxytocine

Geneesmiddelgroep

Weeën-opwekkende middelen (= oxytocica)

Samenstelling

Syntocinon® Injecties, ampul 1 ml: 5 IE (= Internationale Eenheden) oxytocine per ml
Bevat chloorbutanol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Syntocinon® Injecties: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bevalling, inleiding van

Uterus-bloedingen (= baarmoeder-bloedingen), ná de bevalling (= post partem): voorkómen of behandeling van (= hemorragie) of voor uitdrijving van de foetus (bij incomplete arbortus) en/of de baarmoederkoek (= placenta)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alle situaties waarbij gebruik van oxytocica (= weeën-bevorderende medicijnen) niet gewenst is

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. chloorbutanol)

Zwangerschapsvergiftiging (= toxicose), ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel wordt toegepast voor de inleiding van de bevalling of ná de bevalling.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn zorgt voor ritmische samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand waardoor de inhoud van de baarmoeder wordt uitgedreven.

Dit medicijn stimuleert vergemakkelijkt ook de lediging van de melkklieren.

Dit medicijn remt in geringe mate de urine-productie (= diurese).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Baarmoederwand, verslapping (= hypertonie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), bij snelle toediening

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) bij de moeder

Braken

Geelzucht bij het kind (= icterus neonatorum)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij snelle toediening

Misselijkheid

Netvliesbloeding (= retina-bloeding) bij het kind

Overgevoeligheidsverschijnselen

Wisselwerkingen

Cyclopropaan (narcose-middel)

Efedrine en andere alfa-sympathicomimetica

Ergotamine en andere secale-alkaloïden

Halothaan (narcose-middel)

Oxytocine (= Syntocinon® Injecties)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter in de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Syntocinon® Injecties

Bijzonderheden

Syntocinon® injecties bevatten chloorbutanol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017