Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Pamidroninezuur

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof 3 mg/ml; flacon 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml. Bevat 1,85 mmol natrium per maximale dosis (90 mg).

Fabrikant/Leverancier

Medac

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyper-calciëmie bij bepaalde vormen van kanker

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere bifosfonaten

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelnane aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed-elektrolytensamenstelling, veranderingen

Braken

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepachtige verschijnselen, soms met vermoeidheid, malaise, spierstijfheid en blozen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Pijn over het hele lichaam

Pijn in de beenderen

Spierpijn

Temperatuurverhoging, lichte

Wisselwerkingen

Scintigrafie (= radioactiviteitsmeting na inname van licht radioactieve stoffen)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen na toediening dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen na toediening dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de medicijnen die u gebruikt.

Meer informatie

Zie bijsluiter

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- bloeddrukdaling (= hypotensie)
- stoornissen in de gevoelswaarneming door de huid (= paresthesie)
- spierverkramping (tetanie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017