Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

PantoPAC®: 1999

Werkzame stof

Amoxicilline, claritromycine en pantoprazol

Geneesmiddelgroep

Pantoprazol: protonpomp-remmers

Amoxicilline, claritromycine: antibiotica

Samenstelling

PantoPAC® combinatieverpakking van drie verschillende tabletten met verschillende medicijnen in zeven doordrukstrips van 2 maal 3 tabletten verpakt in een kartonnen doosje.
Elke doordrukstrip bevat de dosering voor één dag.
(1) Tablet, maagsap-resistent (klein, ovaal, lichtgeel, opdruk: 'P40'): 40 pantoprazol-natrium-sesquihydraat
(2) Tablet (langwerpig, wit en breukgleuf): 1000 mg amoxicilline
(3) Tablet, omhulde (langwerpig, lichtgeel en met opdruk 'a'): 500 mg claritromycine

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-stoornissen, matige tot ernstige

Nierfunctie-stoornissen, matige tot ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de werkzame stoffen (amoxicilline, claritromycine en pantoprazol), voor een van de bestanddelen in dit medicijn of voor vergelijkbare werkzame stoffen (= macroliden en penicillinen)

Niet gelijktijdig gebruiken met cisapride (= Prepulsid®), dihydro-ergotamine (= Dihydergot®, ergotamine (Cafergot®), Ercycof®), Ergocofcyclizine, Ergocof®), Ergocoffeïne), pimozide (= Orap<®) en terfenadine (= Triludan®)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of wazig zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Pantaprazol remt de zuurproductie in de maag. Hierdoor vermindert de zuurgraad van de maag-inhoud en wordt de bacterie (Helicobacter pylori) gevoeliger voor de werking van de antibiotica.

Amoxicilline en claritromycine zijn antibiotica die de groei van Helicobater pylori remmen (= bacteriostatische werking) en/of deze bacterie doden (= bacteridice werking).

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u de kuur helemaal afmaakt . Overleg eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Bijwerkingen

Allergische overgevoeligheidsreacties, zoals huid- en slijmvliesreacties, opzwelling van strottehoofd en keel met als gevolg ademhalingsproblemen en shock

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Geelzucht

Hoofdpijn

Jeuk rond de anus

Koorts

Maagdarm-klachten

Maagkrampen

Misselijkheid

Mond- en keelholte, schimmelinfecties

Neerslachtigheid

Ontsteking van tong (= glossitis) en/of tandvlees (= gyngivitis)

Pijn in de bovenbuik

Smaakverandering

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (oedeem), in de benen

Wazig zien

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®)

Alcohol (vanwege een mogelijk negatief effect op de aandoening en/of de klachten)

Antibiotica, andere dan in dit middel

Astemizol

Bromocriptine (= Parlodel®)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Dihydro-ergotamine (= Dihydergot®)

Ergotamine (Cafergot®), Ercycof®), Ergocofcyclizine, Ergocof®), Ergocoffeïne)

Fenylbutazon (= Butazolidine®)

Geneesmiddelen die door het lever-enzym cytochroom P450 worden afgebroken.

Geneesmiddelen waarvan de opname in het lichaam (= resorptie) afneemt bij verlaging van de zuurgraad (= pH) in de maag, zoals ketoconazol (= Nizoral®)

Indometacine (= Indocid®)

Methylprednison (= Depo-Medrol®), Metypresol®), Solu-Medrol®)

Midazolam (= Dormicum®)

Omeprazol (= Losec®)

Oxyfenylbutazon

Pimozide (= Orap®)

Probenecide

Sulfinpyrazon en andere bloed-ontstollingsmiddelen

Theofylline (= Euphyllin®), Theolair®), Theolin®)

Terfenadine (= Triludan®)

Triazolam

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten niet kauwen of fijnmaken maar heel innemen met ruim water.

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u de kuur helemaal afmaakt . Overleg daarom eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Neem een vergeten tablet in de loop van de dag of de avond alsnog in. Ga de volgende dag op het normale tijdstip verder met het gebruik.

Gebruik bij voorkeur geen alcohol tijdens het gebruik van dit medicijn omdat alcohol een meestal een negatief effect heeft op de aandoening en de klachten.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen . Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

NB. Voor een goed resultaat is het van groot belang de kuur helemaal afmaken!.
Overleg daarom eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van PantoPAC®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017