Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Pantoprazol

Geneesmiddelgroep

Protonpomp-remmers

Samenstelling

Maagsapresistente tabletten die 20 mg of 40 mg pantoprazol bevatten.

40 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Delphi Pharmaceuticals B.V.
RVG 28325//18300
RVG 28765//23513

Sandoz B.V.
RVG 33650-8
RVG 33902-3

Pharmachemie B.V.
RVG 102983
RVG 104919-20

Ratiopharm Nederland BV
RVG 34386-7
RVG 102345 (injecties)

Combiphar Europe B.V.
RVG 34878//23513
RVG 34879//18300

Actavis Group hf.
RVG 102347 (injectie)

Apotex Europe B.V.
RVG 34880-1
RVG 106345

Mylan BV
RVG 100345
RVG 100347
RVG 106475-6

Ranbaxy UK Ltd.
RVG 34937-8

Krka d.d., Novo mesto
RVG 103167
RVG 103169

Bluefish Pharmaceuticals AB
RVG 102372
RVG 102379

Foxfarma B.V.
RVG 106998

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
RVG 102490

Diamed GMBH
RVG 103219
RVG 103226

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG
RVG 105970

Vianex S.A.
RVG 109746

Pergamus Pharma Limited
RVG 113331

Beximco Pharma UK Ltd.
RVG 112627-8

Accord Healthcare Ltd
RVG 114229

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling en voorkómen van (= preventie) maag-/darm-zweren (= ulcus pepticum), al of niet als gevolg van een bacteriële infectie met Helicobacter pylori

Voorkómen (= preventie) en behandeling slokdarm-aandoeningen t.g.v. terugvloeiing van actief maagsap in de slokdarm (= reflux oesofagitis, gastro-oesofageale reflux)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= benzimidazolen)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of wazig zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de zogenaamde 'zuurpomp' van de maagwand. Hierdoor scheidt de maagwand minder maagzuur af, waardoor het maagsap minder zuur wordt (= hogere pH-waarde). Als gevolg daarvan verminderen onder andere de klachten die ontstaan door het oprispen (= reflux) van maagzuur in de slokdarm (= oesophagus) of wordt de terugkeer (= recidiveren) daarvan voorkómen (= profylaxe).

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. jeuk, huiduitslag, rode huidvlekken (rash)

Diarree

Duizeligheid (zelden)

Hoofdpijn

Maagdarm-klachten

Misselijkheid (zelden)

Pijn in de bovenbuik

Verstopping (= obstipatie)

Wazig zien (zelden)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die door het lever-enzym cytochroom P450 worden afgebroken.

Medicijnen waarvan de opname door het lichaam afhankelijk is van de pH van het maagsap, zoals ketoconazol (= Nizoral®

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar, maar wordt niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) die slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie de patiëntenbijsluiter

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Pantoprazol Byk
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017