Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2003

Werkzame stof

Pergolide

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen

Samenstelling

Tabletten: 0,05 mg, 0,25 mg of 1 mg pergolide-mesilaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.:

Teva Nederland B.V.
RVG 27892-4

Mylan BV
RVG 30484-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Parkinson

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen waarbij het bindweefsel in bepaalde organen toeneemt (= fibrotische aandoeningen), ook indien eerder gehad

Ernstige doorbloedingsstoornissen van armen of benen (= perifere doorbloedingsstoornissen) of van het hart (= kranslagader-vernauwing)

Hartklep-aandoeningen, al of niet aangeboren

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor ergot-alkaloïden (= moederkoorn-alkaloiden)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding of bij gebruik van dit middel geen borstvoeding .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , slaperigheid en plotselinge slaapaanvallen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof stimuleert o.a. bepaalde dopamine-receptoren in de hersenen. Hierdoor worden bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson verminderd.

Dit medicijn remt de productie van moedermelk en verhoogt tijdelijk de groeihormoonconcentratie.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- bewegingsstoornissen (dyskinesien)
- duizeligheid
- misselijkheid
- neusverstopping
- slaperigheid
- spierspanningsaandoeningen (dystonie)
- sufheid, extreme
- verstopping

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- angst
- bewusteloosheid, plotselinge; mogelijk voorafgegaan door duizeligheid, zweten en/of misselijkheid
- bloedarmoede (anemie)
- beweeglijheid, overmatige (niet stil kunnen zitten, akathisie)
- bewegingsloosheid (akinesie)
- bewegingsco-ordinatiestoornissen
- bloeddrukverhoging (hypertensie)
- bloedrukverlaging (hypotensie)
- bloedvatverwijding (vasodialtatie)
- braken
- diarree
- dromen, abnormale
- duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie)
- eetlust, vermidnerde (anorexie)
- extrapiramidaal-syndroom: stijve ledematen en trillen van handen en benen
- geestesaandoeningen waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is verstoord (psychosen)
- gewichtsvermeerdering6
- griep-achtige verschijnselen
- hartinfarct (myocardinfarct)
- hartkloppingen
- hartritme-stoornissen
- hikken
- huiduitslag
- kortademigheid (dyspnoe)
- lopen, abnormaal (abnormale gang)
- mond, droge
- persoonlijkheidsstoornissen
- pijn in het algemeen, in nek, in onderbuik, op de borst
- rillingen
- slapeloosheid
- spierspanning, verhoogde (hypertonie)
- spijsverteringsstoornissen (dypepsie)
- vochtophoping in armen en benen (perifeer oedeem) of gezicht (gezichtsoedeem)
- zenuwpijn (neuralgie)

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers)

- bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes, neutropenie), gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties
- neusbloedingen
- verhoogde lever-enzym-waarden in bloed
- vocht achter borstvlies (pleuravocht)

Zeldzame en zeer zeldzame bijwerkingen

Zie bijsluiter

Wisselwerkingen

Bloedstollingremmende middelen (= anticoagulantia, 'trombose-middelen'), bepaalde

Dopamine-antagonisten, zoals neuroleptica en metoclopramide (= Primperan®) en mideelen tegen psychosen, zoals butyrofenonen, fenothiazine-derivaten en thiozanthine-derivaten

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter .

De tabletten kunnen onafhankelijk van de maaltijd worden ingenomen.

Als u een dosis bent vergeten kunt u die alsnog innemen. Sla de vergeten dosis echter over als u bijna toe bent aan de volgende dosis.
NB. Gebruik nooit een dubbele dosis!

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Let op!
- vertel uw naasten dat dit middel in combinatie met levodopa waanvoorstellingen (hallucinaties) en onwillekurige bewegingen kan veroorzaken
- bij de aanvang van het gebruik kan bij snel opstaan duizeligheid ontstaan (= orthostatische hypotensie)
- er kunnen zich bij gebruik van dit middel ernstige bijwerkingen voordoen (informeer in dat geval uw arts of apotheker)
- informeer uw arts als u als gevolg van een bloedafwijking gevoeliger bent voor infecties
- stop nooit plotseling met het gebruik van dit middel (er kunnen zich dan hallucinaties en verwaarring voordoen)
- overleg altijd eerst met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van dit middel (de behandeling met dit middel moet geleidelijk worden afgebouwd)middel
- informeer uw arts vóór gebruik van dit middel over:
- neiging tot hartritme-stoornissen
- vloeistof in het hartzakje (pericardiale effusie)
- hartklep-aandoeningen
- lever- of nierfunctie-stoornissen
- borstvlies-ontsteking
- toename van bindweefsel in de longen longfibrose, tussen de longvliezen (pleurale effusie) of achter het buikvlies (retroperitoneale fibrose)

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Pergolide Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017