Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1982

Werkzame stof

Pethidine

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 1 ml en 2 ml: 50 mg pethidine-hydrochloride per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hevige, acute en/of chronische
pijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Galkolieken na galweg-operaties

Hart- en vaatziekten

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Psychose, toxische

Spierkrampen (convulsieve aandoeningen)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft o.a. een sterk pijnstillende (= analgetische) en plaatselijk verdovende (= lokaal-anaesthetische) werking.

Na een injectie is de werking is na 30-50 min maximaal en duurt 2-4 uur.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken

Droge mond

Duizeligheid, vooral bij opstaan

Gal- en urineweg-kolieken

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hartkloppingen

Hartritme, verhoging (= tachycardie)

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Hoofdpijn

Huidreacties, rode vlekken (erytheem))

Misselijkheid

Nachtmerries

Pupilvernauwing (= miosis)

Spierkrampen (convulsies), vooral bij hoge doseringen en langdurig (= chronisch) gebruik

Stemming, overdreven opgetogen (= euforie), vooral bij hoge doseringen en langdurig (= chronisch) gebruik

Stemming, somber (= dysforie)

Sufheid (= sedering)

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zwakte

Zweten

Wisselwerkingen

Alcohol

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers, zoals moclobemide =Aurorix®)

Barbituraten

Chloorpromazine (= Largactil®)

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Selegiline (= Eldepryl®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Pethidine Injecties

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Ademhalingsproblemen, vermindering (= stupor) en verlies (= coma) van de geestelijke functies), hartfrequentie-afname (= bradycardie), bloeddrukdaling (= hypotensie), onderkoeling (= hypothermie), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017