Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Dipidolor®: 1981

Werkzame stof

Piritramide

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Dipidolor® injectievloeistof, ampul 2 ml: 10 mg piritramide per ml

Fabrikant/Leverancier

Dipidolor®: Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hevige pijn, vóór (= pre-operatief), tijdens en/of ná (= post-operatief) een operatie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Blauwe huid en slijmvliezen (= cyanose)

Convulsieve aandoeningen (convulsie = spierschok)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Galkolieken na galweg-operaties

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Longaandoeningen, bepaalde (chronisch-obstructieve)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Spierschokken (convulsieve)

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, sufheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een sterk pijnstillende (= analgetische) werking.

De snelheid (2-15 min) en duur (4-6 uur) van de werking zijn afhankelijk van de wijze van toediening en de hoogte van de dosering.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Allergische huidreacties

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken

Droge mond

Dubbelzien

Duizeligheid, vooral bij opstaan

Galweg-kolieken

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Huidreacties (o.a. bultjes, jeuk)

Misselijkheid

Nachtmerries, vooral bij ouderen

Pupilvernauwing (= miosis)

Stemmingsveranderingen

Sufheid

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Urine-productie, verminderde

Verstopping (= obstipatie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties), vooral bij ouderen

Zweten

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dipidolor®

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Overdosering

Ademhalingsvermindering (-depressie), verminderde geestelijke functies (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie), verminderde hartslag (bradycardie), bloeddrukverlaging (hypotensie), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017