Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 15255

Werkzame stof

Cisplatine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Injectievloeistof, flacons 10 ml, 50 ml en 100 ml: 1 mg cisplatine per ml

Fabrikant/Leverancier

Pharmachemie BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Halstumoren

Longtumoren, uitgezonderd de kleincellige vormen

Plaveisel-cel-carcinoom van het hoofd

Tumor, uitgebreide of uitgezaaide (= gemetastaseerde) tumoren, zoals blaas-, testis- en eierstok-tumoren (= ovarium-carcinomen) in stadium III en IV

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-depressie, ernstige

Gehoorbeschadiging

Nierbeschadiging, voorafgaand aan de behandeling

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen die platina en/of mannitol bevatten

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts ander voorschrijft).

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de celdeling.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Autonome zenuwstelsel, beschadigingen (= autonome neuropathie)

Beenmerg-depressie, met name afname van het aantal bloedplaatjes (= trombocytopenie), witte bloedcellen (= leukopenie) en rode bloedkleurstof ( = hemoglobine)

Bevingen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverlaging bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken, meestal binnen enkele uren na infusie en duurt meestal 4-6 uur (bij daarvoor gevoelige personen soms 1 week); het braken kan ook vertraagd (na ca. 24 uur) optreden

Diarree

Duizeligheid, bij opstaan

Geheugenverlies

Gehoor-beschadigingen (= ototoxiciteit), met name bij kinderen en ouderen

Gezichtsstoornissen

Haaruitval (= alopecia)

Hemolyse (= vrijkomen van rode bloedkleurstof uit de rode bloedcellen van het bloed)

Misselijkheid, meestal binnen enkele uren na infusie en duurt meestal 4-6 uur (bij daarvoor gevoelige personen soms 1 week); de misselijkheid kan ook vertraagd (na ca. 24 uur) optreden

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Nier-beschadigingen (= nefrotoxiciteit)

Pijnscheuten vanuit ruggenmerg naar armen en benen bij vooroverbuigen van het hoofd (= syndroom van Lhermitte)

Ruggenmerg-aandoeningen

Slijmvlies-ontsteking (= mucositis)

Smaakverlies

Toevallen

Zenuw-beschadiging (= neurotoxiciteit), o.a. veranderde gevoelswaarneming via de huid (= paresthesie) en verlies van peesreflexen

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Fenyto?ne (= Epanutin©, Diphanto?ne©)

Medicijnen die nierbeschadiging (= nefrotoxisch) en/of gehoorbeschadiging (= ototoxisch) als bijwerking hebben (o.a. aminoglycoside-antibiotica).

Medicijnen die metalen binden (= chelerende stoffen)

Vaccins met levend virus

Vinca-alkalo?den (o.a. vinblastine = Velbe©, vincristine en vindesine = Eldisine©)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit middel moet door een arts of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Platosin©

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017