Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Zie Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Werkzame stof

Zie Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Zie Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Fabrikant/Leverancier

Zie Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Longontsteking (= pneumonie) en andere infecties door pneumokokken (= pneumobacil = Pneumococcus)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Her-inenting (= revaccinatie), met uitzondering van volwassenen met verhoogd risico op een dodelijke (= fatale) pneumokokken-infectie, die 4 jaar geleden zijn ingeënt zonder ernstige of hevige reactie

Kinderen met een zeer groot risico op een pneumokokken-infectie, die bij hervaccinatie 10 jaar of jonger zijn en 3-5 jaar geleden zijn ingeënt

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

Patiënten met de ziekte van Hodgkin korter dan 10 dagen vóór of tijdens behandeling met immunoglobulinen en/of bij wie de lymfeklieren zijn bestraald.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet toepassen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin met de nodige voorzichtigheid toepassen tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin geeft bescherming tegen pneumokokken-infecties.

De beschermende werking begint gewoonlijk na 3 weken.

De duur van de bescherming is niet precies bekend (de antilichaam-titers zijn bij volwassenen gedurende 5 jaar verhoogd)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Gewrichtsontsteking (= artritis)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: o.a. pijn, roodheid en verharding

Klier-ontsteking (= adenitis)

Koorts

Malaise

Overgevoeligheidsreacties

Serumziekte (= koorts, gewrichtszwellingen, spierpijnen en roodheid tussen 7 tot 12 dagen na de vaccinatie)

Spierpijn (= myalgie)

Zwakte (= asthenie)

Wisselwerkingen

Bestraling (= radiotherapie), zware

Immuno-suppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties na transplantaties remmen)

Oncolytica (medicijnen tegen kanker, 'chemokuur')

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en dan toegediend in een spier (= intra-musculair).

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Bijzonderheden

Zie Pneumo® 23, Pneumovax®, Pneumune® of Prevenar®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017