Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (Nl)

1983

Werkzame stof

Polymyxine B en trimethoprim

Geneesmiddelgroep

Middelen bij ooginfecties

Samenstelling

Polytrim® oogdruppels , 5 ml: 1 mg trimethoprim en 10.000 IE polymyxine B-sulfaat per ml oogdruppelvloeistof
De oogdruppels bevatten thiomersal als conserveermiddel.

Polytrim® oogzalf (op paraffine-basis), 4 gram: 5 mg trimethoprim en 10.000 IE polymyxine B-sulfaat per gram oogzalf

Fabrikant/Leverancier

Polytrim®: GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oppervlakkige ooginfecties van de buitenkant oogbol en/of de oogleden

Voorkómen (= profylaxe) van ooginfecties bij oogbeschadiging

Voorkómen (= profylaxe) van ooginfecties tijdens en na oogoperaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal) of voor vergelijkbare middelen (polymyxinen)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijden de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijden de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt bepaalde bacteriën (= bactericide), die oppervlakkige ooginfecties kunnen veroorzaken en gevoelig zijn voor polymyxine B en/of trimethoprim

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties (o.a. contact-conjunctivitis, huiduitslag, rode huid), zelden

Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Bij medicijnen die lokaal worden toegepast (oog, neus, oor, huid, slijmvliezen, inhalatie) is de kans op bijwerkingen en wisselwerkingen meestal veel kleiner dan bij geneesmiddelen, die moeten worden ingenomen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen: (1) op een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid of een allergische reactie.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er dikwijls nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn vaak met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Draag geen contactlenzen tijdens het gebruik van dit middel (zie ook bijsluiter).

Tijdens en direct na het druppelen de traanbuis dichtdrukken om te voorkómen dat de druppelvloeistof te snel wordt afgevoerd naar de neusholte.

Bij ooglidontsteking met korsten en schilfers (= blepharitis) deze eerst verwijderen.

Gebruikelijke dosering: 4 x daags 1 druppel of 1 cm zalf op de binnenzijde van het onderste ooglid (= onderste conjunctivaalzak).
Bij ernstige infecties vaker druppelen tot verbetering optreedt.

Het is belangrijk dat gebruik van het middel ná volledige genezing van het oog nog tenminste 2 dagen wordt voortgezet.

Dit middel niet langer dan 2 weken gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Stop niet voortijdig met het gebruik of neem niet méér van dit middel wanneer de werking u tegenvalt.

U moet dit medicijn nog 2-3 dagen blijven gebruiken na volledig herstel van het oog om te voorkómen dat de infectie terugkeert.

U mag dit medicijn niet langer dan 14 dagen gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) of voortijdig stopt met het gebruik, kan het zijn dat de infectie niet overgaat en dat het micro-organisme ongevoelig (= resistent) wordt voor het middel.

Wanneer u te veel van dit middel gebruikt (= overdosering), is de kans groter dat er bijwerkingen optreden.

Wanneer u dit middel lang gebruikt (bijv. langer dan 1-2 weken), neemt de kans toe dat het micro-organisme ongevoelig wordt (= resistentie) voor het middel en/of dat u overgevoelig wordt (= sensibilisatie) voor het middel.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Polytrim®

Bijzonderheden

Polytrim® Oogdruppels bevatten thiomersal als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017