Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/656

Werkzame stof

Ticagrelor

Geneesmiddelgroep

Bloedplaatjes-aggregatie-remmers (= trombocyten-aggregatie-remmers, 'trombose-middelen', 'bloedverdunners', anti-coagulantia)

Samenstelling

Tabletten: 90 mg ticagrelor per tablet

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling van kransslagader-aandoeningen (= afsluiting van een slagader met een bloedprop) samen met acetylsalicylzuur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Actieve bloedingen, zoals een maagzweer (= ulcus pepticum)

Borstvoeding

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Informeer uw arts bij:
- risico op inwendige bloedingen, zoals bij maag- of darmzweer
- bloedziekte die tot inwendige bloedingen kan leiden in weefsels, organen of gewrichten
- recente ernstige verwonding of chirurgische ingreep (incl. tandheelkundige) binnen 7 dagen voor gebruik
- lever- en/of nier-aandoeningen
- gebruik van andere medicijnen

Dit middel niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Informeer uw arts voor gebruik van dit middel als u zwanger bent.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op de rijvaardigheid.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van bloedplaatjes (= trombocyten) in verkalkte bloedvaten. Hierdoor vermindert de kans op afsluiting van de verkalkte vaten met een bloedprop (= atherotrombose).

De werking van ticagrelor is omkeerbaar.

Bijwerkingen

Meest voorkomende

- blauwe plekken
- bloed in urine
- bloeduitstortingen (hematomen)
- maag-darmbloedingen
- neusbloedingen
- (soms) bloedingen in gewrichten, hoofd, longen of oog

Overige

- braken, buikpijn, diarree, indigestie, maagzuur, misselijkheid, ontstoken slijmvliezen, verstopping
- bloeddrukverlaging, draaierigheid, hallucinaties, hoofdpijn, verwardheid
- huid-aandoeningen (o.a.huiduitslag, jeuk en allergische reacties)
- gewrichtspijn, koorts, smaakveranderingen en spierpijn
- ademhalingsproblemen, soms met hoest

Pas op!

Neem onmiddellijk contact op met de (huis)arts bij:
- koorts, tekenen van infectie, ernstige krachteloosheid (door bloedafwijking)
- tekenen van lever-aandoeningen, zoals gele huid en/of oogwit (geelzucht), al of niet in combinatie met bloedingen en verwarheid

Tijdens gebruik van dit middel kunnen verwondingen wat langer bloeden duren dan normaal. Gewoonlijk geeft dit geen problemen. Neem echter contact op met uw arts als u daar enige twijfel over heeft.

Informeer uw arts over eventuele bijwerkingen die u ervaart, ook als die niet als zodanig zijn vermeld.

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. in Aspirine®, Aspro®)
NB. Bij ernstige angina pectoris (pijn op de borst) kan dit middel tijdelijk in combinatie met acetylsalicylzuur worden voorgeschreven.

Heparine

Bloedstollingremmers (= anti-coagulantia), andere dan dit middel

Naproxen en andere niet-steroïde ontstekingremmende pijnstillers (NSAID's)

Warfarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter

Gebruikelijke dosering:
- volwassenen: 2 x daags 1 tablet van 90 mg in te nemen via de mond (= oraal). Eerste dag 2 tabletten tegelijk.
NB. Neem de dagelijkse dosis bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip.

De tablet(ten) kunnen met en zonder voedsel worden ingenomen.

Neem een vergeten tablet alsnog in mits dit niet langer is dan 12 uur na het vergeten. Sla in dat geval de vergeten tablet over.
NB. Neem nooit een dubbele dosering.

Neem bij overdosering vanwege een verhoogd risico op bloedingen contact op met uw (huis)arts of EHBO-afdeling van poli of ziekenhuis.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Omdat atherosclerose een blijvende (= chronische) aandoening is, moet dit medicijn meestal doorlopend worden gebruikt.

Tijdelijk of definitief stoppen met het gebruik van dit medicijn verhoogt de kans op o.a. een hartinfarct, een herseninfarct of een andere vorm van vaatlijden.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Als u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de werking van dit middel af. Als u meer gebruikt, neemt de werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen wél. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn komt in de tweede helft van 2011 op de martkt.

Overdosering

- verhoogde kans op bloedingen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017