Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Jaar van introductie

1990

Werkzame stof

Pravastatine

Geneesmiddelgroep

Lipiden-normaliserende middelen (= 'cholesterol-verlagers')

Samenstelling

Tabletten: 10 mg, 20 mg of 40 mg natrium-pravastatine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Ratiopharm Nederland BV
RVG 21694-6

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 35062-3//30503-4

Mylan BV
RVG 28011-3

Centrafarm Services BV
RVG 28014-6

Pharmachemie B.V.
RVG 28925-7
RVG 28928-30

Sandoz Bv
RVG 30138-9
RVG 30479
RVG 30503-4

Ranbaxy UK Ltd.
RVG 30382
RVG 30384

Actavis BV
RVG 32197-9

Apothecon BV
RVG 315550-2

Stada Arzneimittel AG
RVG 31602-4

Apotex Europe BV
RVG 31769-71
RVG 31872-4

Accord Healthcare Ltd
RVG 35297-9

Vale Pharmaceuticals Ltd
RVG 103627
RVG 103632-3

Teva Nederland B.V.
RVG 106528-31
RVG 106534-5

Ceft Limited
RVG 110166
RVG 110168-9

Aurobindo Pharma B.V.
RVG 110014-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cholesterolverhoging, (hypercholesterolemie, hyperlipidemie), wanneer andere maatregelen, zoals een cholesterol-verlagend dieet en beweging, alléén niet voldoende zijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan een schadelijke werking van dit medicijn tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten zwangerschap voorkómen met geschikte anticonceptie-middelen.

Neem contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verlaagt het LDL-cholesterol-, VLDL-cholesterol- en triglyceriden-gehalte van het bloed.
Het HDL-cholesterol-gehalte wordt enigszins verhoogd.

De werking begint binnen 1 week en is na ca. 4 weken maximaal.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Hoofdpijn

Huiduitslag (rash)

Leverfunctie-stoornissen, lichte

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Spierpijn (= myalgie)

Spierziekte (= myopathie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u
suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft
mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw
bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Wisselwerkingen

Colestipol (Colestid®)

Colestyramine (= Questran®)

Erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®)

Fibraten, o.a. bezafibraat (= Bezalip®), ciprofibraat (= Hyperlipen®, Modalim®), clofibraat en gemfibrozil (= Lopid®)

Immuno-suppressiva (ciclosporine =Neonoral®, Sandimmune®)

Nicotinezuur

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten éénmaal per dag bij het avondeten of vóór het slapen gaan innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De dosering van dit medicijn wordt door de (huis)arts afgestemd op de ernst van de cholesterolverhoging en kan dus per patiënt verschillen.
Gebruik dit middel daarom nauwkeurig volgens het voorschrift van uw (huis)arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Pravastatine Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017