Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Ritodrine

Samenstelling

Capsule met gereguleerde afgifte ('Retard'): 40 mg ritodrine-hydrochloride

Concentraat voor infusie- of infusievloeistof, ampul 5 ml: 10 mg ritodrine-hydrochloride per ml
Het concentraat bevat natrium-bisulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Solvay Pharmaceuticals BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus (= miskraam = vroeggeboorte), dreigende

Na operaties tijdens de zwangerschap die baarmoedercontracties kunnen veroorzaken en daardoor schadelijk zijn voor de vrucht

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ongecontroleerd

Hartafwijkingen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen (het concentraat voor infusie/injectievloesitof bevat o.a. natrium-bisulfiet) of voor vergelijkbare middelen

Schildklierfunctie, verhoogde (= hyperthyreoïdie)

Situaties die de hartfunctie in gevaar kunnen brengen

Situaties waarbij verlenging van de zwangerschap gevaar oplevert voor de vrucht

Zwangerschap van dode vrucht

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de eerste 4 maanden van de zangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Na grbuik of toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn ontspant de baarmoederwand. Hierdoor wordt de weeën-activiteit geremd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Angst

Bevingen (= tremor)

Blozen (flushing)

Braken

Emotionaliteit

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij de moeder (= maternaal)

Hoofdpijn

Jeuk

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Lusteloosheid (= malaise)

Misselijkheid

Nervositeit

Pijn of beklemd gevoel op de borst

Rode huidvlekken (= erytheem)

Rusteloosheid

Vochtophoping in de longen (= longoedeem)

Zweten

Wisselwerkingen

Atropine

Bèta-blokkers

Cyclopropaan

Corticosteroïden

Narcosemiddelen (= anaesthetica)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Capsules: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De infusies/injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Capsules: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties/infusies: zie bewaarvoorschrift in de bijlsuiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van recept-medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Gebruik dit medicijn ook niet langer dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijn.

Meer informatie

Bijsluiter van Pre-Par®

Bijzonderheden

Het concentraat voor infusie/injectie bevat natrium-bisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017