Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (EU)

Pregabaline®: 2004

Werkzame stof

Pregabaline

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

GABA-middelen

Samenstelling

Pregabaline® capsules: 25, 50, 75, 100 mg, 150, 200 of 300 mg pregabaline per capsule

Fabrikant/Leverancier

Krka d.d., Novo mesto
RVG 115848-55

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie (partiële aanvallen met of zonder gegeneraliseerde aanvallen))

Perifere zenuwpijn (= perifere neuropathische pijn)

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Kinderen en tieners jonger dan 18 jaar.

Let op!

Met name bij de aanvang van het gebruik kan dit medicijn duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Hierdoor kan met name bij ouderen de kans op ongelukken (o.a. vallen) toenemen.

Raadpleeg voor gebruik eerst uw (huis)arts als u bepaalde suikers niet kunt verdragen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens gebruik van dit medicijn doeltreffende anticonceptie te gebruiken om zwangerschap te voorkómen.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit medicijn zwanger wordt.

Vraag uw arts of apotheker eerst om advies als u tijdens gebruik van dit medicijn zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, verminderde concentratie, , gezichtsstoornissen (wazig zien) en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lijkt qua structuur op de zenwuwstof GABA (= gamma-amino-boterzuur). De precieze werking is nog niet bekend.

Bijwerkingen

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- aandachtsstoornissen, onhandigheid, geheugenverlies, trillingen en bevingen, spraakstoornissen, tintelingen
- draaierigheid
- droge mond, verstopping (= obstipatie), braken, winderigheid
- eetlusttoename, gewichtstoename
- erectieproblemen, veranderde sexuele interesse
- gelukzalig gevoel (= euforie), dronken gevoel, verwarring, irritatie
- gezichtsstoornissen, o.a. wazig en/of dubbel zien
- zwelling van de ledematen, abnormale gang

Soms (1-10 op de 1.000 gebruikers)

- ademhalingsproblemen
- blozen, opvliegers
- eetlust, verlies van (= anorexie)
- hartslag, versneld
- huiduitslag
- maagdarmproblemen
- oogproblemen
- plasproblemen
- psychische veranderingen
- samaakverlies
- spieraandoeningen
- stemmingsveranderingen
- transpireren

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers)

- zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

- oxycodon (= Oxycontin®, OxyNorm®)
- lorazepam (= Temesta®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Neem de capsules heel in en bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip in.

De capsules mogen met of zonder voedsel worden ingenomen

Neem een vergeten capsule alsnog in zolang u niet toebent aan de volgende capsule. Sla in dat geval de vergeten capsule over. Neem dus nooit twee capsules tegelijk in.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of ga naar de dichtsbijzijnde Eerste Hulp Dienst.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bij voorkeur geen alcohol drinken tijdens het gebruik van dit medicijn.

Bij bepaalde diabetespatiënten die in gewicht toenemen tijdens het gebruik van dit medicijn, kan aanpassing van het diabetesdieet nodig zijn.

Met name bij de aanvang van het gebruik kan dit medicijn duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Hierdoor kan met name bij ouderen de kans op ongelukken (o.a. vallen) toenemen.
Wees daarom voorzichtig in uw bewegingen totdat u gewend bent aan de werking van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Lyrica®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017