Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dinoproston

Geneesmiddelgroep


Weeën-opwekkende middelen (= oxytocica)

Samenstelling

Baarmoederhals-gel (+ wegwerpspuit en catheter), 3 gram: 0,167 mg dinoproston per gram gel

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bevalling, inleiding van

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alle situaties waarbij gebruik van oxytocica (= weeën-bevorderende medicijnen) niet gewenst is

Indaling van het kind, onvoldoende

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere prostaglandines

Situaties waarbij een chirurgische, verloskundige ingreep de voorkeur verdient

Vaginale bloedingen tijdens de zwangerschap, onverklaarde

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel wordt toegepast om de bevalling in te leiden.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn zorgt voor ritmische samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand waardoor de inhoud van de baarmoeder wordt uitgedreven.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Braken

Diarree

Koorts

Misselijkheid

Overmatige (= hyper-) activiteit van de baarmoeder (= uterus)

Rillingen

Rugpijn

Warm gevoel in de vagina (bij gebruik van de gel)

Wisselwerkingen

Oxytocine (= Syntocinon®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige .

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Bijsluiters

Prepidil
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017