Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 34975
RVG 35077

Werkzame stof

Levend verzwakt bof-virus, levend verzwakt mazelen-virus, levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus) en levend verzwakt waterpokken virus.

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof; 1 dosis + 0,5 ml oplosmiddel. Bevat levend verzwakt bofvirus (Jeryl-Lynn-stam), levend verzwakt Schwarz-mazelenvirus, levend verzwakt rubellavirus (Wistar RA 27/3-stam) en levend verzwakt waterpokkenvirus (OKA stam). Bevat tevens sorbitol en sporen neomycinesulfaat.
Poeder voor injectievloeistof; 1 dosis + 0,5 ml oplosmiddel. Bevat levend verzwakt bofvirus (Jeryl-Lynn-stam) ten minste 103,7 CCID50 ('cell culture infectious doses'), levend verzwakt Schwarz-mazelenvirus ten minste 103,0 CCID50 , en levend verzwakt rubellavirus (Wistar RA 27/3-stam) ten minste 103,0 CCID50. Bevat tevens sorbitol en sporen neomycinesulfaat.

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bof (= parotitis), actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met bof-virus

Mazelen (= morbilli), actieve immunisatie tegen infectie met mazelen-virus

Rode hond (= rubella), actieve immunisatie van kinderen ouder dan 14 maanden (soms ook kinderen van 6-14 maanden) en volwassenen tegen infectie met het rode hond-virus

Waterpokken (= varicella zoster), actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met het waterpokken virus.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem (= immuunsysteem), verstoord of verzwakt (= immuun-deficiëntie), zoals tijdens de incubatieperiode van infectieziekten en HIV- of AIDS-patiënten met immuun-deficiëntie

Bloed- en bloedplasma-infusies: niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

Corticosteroïden; niet combineren met dit vaccin

Immunoglobulinen; niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

Infecties, acute, met koorts

Medicijnen tegen kanker (= oncolytica, cytostatica, 'chemokuur'), niet combineren met dit vaccin

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Bij vruchtbare vrouwen moet voorafgaande aan de vaccinatie (= inenting) zwangerschap worden uitgesloten .

De eerste 3 maanden ná vaccinatie moet zwangerschap worden voorkómen.

Borstvoeding

Geen borstvoeding geven na injectie met dit middel (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat levend verzwakt bof-virus, levend verzwakt mazelen-virus en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus), die de productie van antistoffen tegen zichzelf stimuleren (= actieve immunisatie).

Bijwerkingen

Neusverkoudheid, oorontsteking

Injectieplaats: branderig en/of stekend gevoel

Koorts met spierschokken (= febriele convulsies), bij kinderen die met koorts op de inenting (= vaccinatie) reageren

Koorts en rode huidvlekken (erytheem), ca. 5-12 dagen na injectie

Lymfeklier-vergroting in hals en oksels

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige onder de huid (= subcutaan) toegediend (bij voorkeur in de bovenarm).

Zuigelingen en kinderen vanaf de leeftijd van 11 maanden tot en met 12 jaar dienen twee doses (elk van 0,5 ml) Priorix-Tetra te ontvangen.

Bij voorkeur wordt een periode van 6 weken tot 3 maanden tussen de twee doses in acht genomen. Wanneer de eerste dosis op de leeftijd van 11 maanden wordt gegeven, dient de tweede dosis binnen 3 maanden daarna te worden toegediend. Onder geen beding mag de tussenperiode korter dan 4 weken zijn.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectie bevat gelatine en sorbitol als stabilisatoren.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Priorix-Tetra (nieuw)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017