Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Procaïnamide

Geneeesmiddelgroep

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Pronestyl® injectievloeistof, ampul 10 ml: 100 mg procaïnamide-hydrochloride per ml
Bevat benzylalcohol en natriummetabisulfiet (anti-oxidans) als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

Pronestyl®: Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, bepaalde vormen, indien geen pacemaker is ingebracht

Hartfalen, ernstig

Hartprikkel-geleidingsstoornis, bepaalde vorm (= matig tot sterk verlengd QT-interval)

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzylalcohol en natrium-metabisulfiet)

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet toedienen vóór of tijdens de bevalling (tenzij de arts anders oordeeltvoorschrijft).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een klasse 1a-anti-aritmicum. Het vermindert de prikkelbaarheid en de prikkelgeleidingssnelheid.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeldafwijkingen

Bloedwaarden, verandering (o.a. stijging van de ANF-titer)

Buikpijn

Depressie

Duizeligheid

Gewrichtsontsteking (= artritis)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hallucinaties

Hartritme- en geleidingsstoornissen

Hartzakje-ontsteking (= pericarditis)

Huiduitslag (urticaria)

Huid en slijmvliezen, gezwollen en jeukend (= angio-oedeem)

Jeuk

Koorts

Koude rillingen

Leververgroting (= hepatomegalie)

Maagdarmklachten

Psychosen, acute (wanen, e.d.)

Spierpijn (= myalgie)

Vochtophoping in de longen (= longoedeem)

Zwakte

Wisselwerkingen

Amiodaron (= Cordarone®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Parasympathicomimetica

Trimethoprim (= Monotrim® = Wellcoprim®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Pronestyl®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol en natriummetabisulfiet (anti-oxidans) als conserveermiddelen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017