Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Op de markt sinds

1990

Werkzame stof

Progesteron (= progestageen hormoon).

Samenstelling

Injectievloeistof (in olie): 25 mg progesteron per ml
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus , dreigende of herhaaldelijk voorkomende (= habituele abortus); ten gevolge van een tekort aan progesteron

Endometrium-hyperplasie , voorkomen van

Onvruchtbaarheid bij de vrouw , bij in vitro-fertilisatie

Oestrogenen-tekort , als toevoeging (= adjuvans) aan een oestrogeen hormoon

Progesteron-tekort

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Geslachthormonen, indien bij eerder gebruik geelzucht, zwangerschapsherpes en/of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschappen, eerdere; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Dit medicijn niet tijdens de zwangerschap en/of de borstvoeding gebruiken.

Dit medicijn voorkómt geen zwangerschap en kan daarom niet als 'pil' tegen zwangerschap (= anticonceptivum) worden gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen zoals progesteron hebben een gunstige werking op de wand van de baarmoeder (= endometrium), de baarmoederhals (= cervix) en de vagina.

Bijwerkingen

Borsten, pijnlijke

Braken

Depressieve stemming

Doorbraakbloedingen

Duizeligheid

Gewichtsverandering

Hoofdpijn

Huiduitslagreacties, allergische

Jeuk

Leverfunctie-stoornissen

Menstruatie, uitblijven van (= amenorroe)

Misselijkheid (= nausea)

Seks, zin in (= libido), veranderingen

Slaperigheid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Progestine®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017