Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Ceptrotin®: 2001

Werkzame stof

Proteïne C

Geneesmiddelgroep

Bloedproducten

Samenstelling

Ceprotin® poeder voor infusievloeistof (+ 10 ml oplosmiddel): 500 Internationale Eenheden (= IE) proteïne C
Het poeder kan sporen heparine bevatten.

Ceprotin® poeder voor injectievloeistof, ampul 5 ml: 500 Internationale Eenheden (= IE) proteïne C
Het poeder kan sporen heparine bevatten.

Fabrikant/Leverancier

Ceprotin®: Baxter BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Operatieve of invasieve (= via catheter) ingrepen of cumarine-behandeling bij ernstig, aangeboren proteïne C-tekort

Purpura fulminans) en door cumarine veroorzaakte huidnecrose bij patiënten met een ernstig, aangeboren proteïne C-tekort

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, een of meer van de bestanddelen, heparine of muizen-eiwit (tenzij behandeling noodzakelijk is)

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik tijdens de zwangerschap is ter beoordeling aan de behandelend arts.

Borstvoeding

Gebruik tijdens de periode van borstvoeding is ter beoordeling aan de behandelend arts.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij toediening volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vult het aangeboren tekort aan proteïne C aan.

Bijwerkingen

Allergische en/of overgevoeligheidsreacties (zelden)

Injectieplaats: brandend en/of stekend gevoel

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij toedinening volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen of (voedings)stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele vergoed of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Ceprotin®

Bijzonderheden

Het poeder kan o.a. sporen heparine bevatten.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017