Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06166
RVG 10597-8
RVG 12120

Werkzame stof

Medroxyprogesteron

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-hormonen

Samenstelling

Tabletten: 100 mg, 250 mg en 500 mg medroxyprogesteron-acetaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (=mamma-carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) of operatie niet mogelijk is (= inoperabel)

Endometrium-carcinoom (= baarmoederkanker), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) of operatie niet mogelijk is (= inoperabel)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Botverharding (= osteosclerose) tijdens de zwangerschap, indien deze verergert

Geelzucht, ook indien eerder gehad (= anamnetisch)

Hart-vaat-aandoeningen (cardiovasculaire aandoeningen), zoals ernstig hartfalen

Geslachtshormonen, gebruik van

Hersen-vaat-aandoeningen (cerebrovasculaire aandoeningen), zoals hersenbloedingen en tijdelijke verminderde hersendoorbloeding (= TIA)

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of alleregie voor dit medicijn of voor een van de hulpstoffen

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Vaginale bloedingen, indien onverklaard

Zwangerschapsherpes (= herpes gestationes)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn kan de tumorgroei verminderen. De manier waarop dat gebeurt (= werkingsmechanisme) is niet precies bekend.

Dit medicijn voorkomt rijping van eicellen in de eierstokwand.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Huid, levervlekken (= chloasma)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Menstruatie-stoornissen, zoals versterkte of verminderde menstruatie, wegblijven van de menstruatie (= amenorroe) en doorbraakbloedingen; tot ca. 18 maanden na de behandeling

Misselijkheid (= nausea)

Onvruchtbaarheid, tot ca. 18 maanden na de behandeling

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie

Zenuwachtigheid

Wisselwerkingen

Aminogluthetimide (= Orimeten®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn.

met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen verkrijgbaar op het recept en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Bijsluiter bij Prover®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Provera 100 500
Provera
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017