Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer

EU/1/09/524/001

Werkzame stof

Capsaicine

Geneesmiddelgroep

SRI's (= serotonine-heropname-remmers)

Samenstelling

Pleister die 179 mg capsaicine bevat, en
een reinigingsgel.

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neuropathische pijn , met name niet-diabetische perifere neuropathische pijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen in dit medicijn

Gebruik de pleister niet op uw hoofd of gezicht, op beschadigde huid of open wonden.

Raak de pleister of andere materialen die met de behandelde gebieden in contact zijn geweest niet aan.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn voorzichtig gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn voorzichtig gebruiken tijdens borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van deze pleister op de rijvaardigheid. Het is niet waarschijnlijk dat Qutenza® enig rechtstreeks effect heeft op uw denkvermogen, uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Qutenza® kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen pijn.

De pijnstillende werking wordt toegeschreven aan verdoving van beschadigde huidzenuwen.

Bijwerkingen

Roodheid, pijn op de plaats waar de pleister is aangebracht

Jeuk, bultjes, blaren, zwelling, droogheid in het gebied waar de pleister is aangebracht

Wisselwerkingen

Qutenza® heeft een lokale werking op uw huid en heeft naar verwachting geen invloed op andere geneesmiddelen.

Hoe te gebruiken?

Qutenza® wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de 18 jaar.

De pleisters worden door een arts of verpleegkundige aangebracht.

Het kan 1 tot 14 dagen duren voordat de werking van de pleister maximaal is.

Lees ook de bijsluiter over de wijze van toepassing en verwijdering van de pleister.

Hoe te bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de pleisters niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op de doos na EXP.

De pleisters plat bewaren in de oorspronkelijke verpakking, onder de 25 C.

Na opening van het sachet moet Qutenza® binnen twee uur worden aangebracht.

De reinigingsgel bewaren onder de 25 C.

Medicatietrouw

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift . Doe dat ook wanneer de werking u aanvankelijk tegenvalt of wanneer u (geringe) last denkt te hebben van één of meer van de bekende bijwerkingen (zie bijsluiter).

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Gebruik Qutenza® pleisters niet thuis.

Probeer de pleister niet zelf te verwijderen. De arts of verpleegkundige zal dit voor u doen.

Overdosering

Er mogen niet meer dan 4 pleisters tegelijk worden gebruikt.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017