Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Raltitrexed

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Samenstelling

Tomudex® poeder voor infusievloeistof, 2 mg raltitrexed

Fabrikant/Leverancier

Tomudex®: AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Colorectaal-carcinoom (= kwaadaardige tumor van de dikke darm en/of endeldarm)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverbeschadiging, ernstige

Nierbeschadiging, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkömen door onthouding of gebruik van een voorbehoedsmiddel

Neem contact op met uw arts als u tijdens het gebruik of binnen 6 maanden na stoppen met het gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de deling van tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (= leukopenie), bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Bindweefsel-ontsteking (= cellulitis)

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Bloedvergiftiging (= sepsis)

Braken

Buikpijn

Diarree

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval/kaalheid (= alopecia)

Hoofdpijn

Huiduitslag, soms met jeuk

Koorts

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Mondzweren

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Pijn

Slijmvlies-ontsteking (= mucositis)

Smaakstoornissen

Spierkrampen

Spierspanning, verhoogde (= hypertonie)

Spijsverteringsstoornis ( =dyspepsie)

Uitdroging (= dehydratie)

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem)

Zwakte (= asthenie)

Zweten

Wisselwerkingen

Folinezuur

Foliumzuur

Vitamine-preparaten met foline- of foliumzuur

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Tomudex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017