Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Disulfiram

Geneesmiddelgroep

Ontwenningsmiddelen

Samenstelling

Tabletten: 250 mg disulfiram per tablet

Fabrikant/Leverancier

Daleco Pharma b.v.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Alcoholverslaving (= alcoholisme, afhankelijkheid), als hulpmiddel bij de psycho-sociale begeleiding (= 'afkicken').

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alcohol-gebruik, kort geleden

Hartaandoeningen, ten gevolge van slechte doorbloeding van het (= ischemische hartziekten)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Psychische aandoeningen (= psychosen)

Trombose van de kransslagaderen van het hart (= coronair trombose)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

De psychische en lichamelijke reacties die dit medicijn veroorzaakt, kunnen een negatieve invloed hebben op het reactie- en concentratievermogen.
Ook kunnen als mogelijke bijwerkingen o.a. slaperigheid optreden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn veroorzaakt sterke negatieve reacties wanneer tegelijkertijd alcohol wordt gebruikt (o.a. misselijkheid, braken, versneld hartritme, rood gelaat en bonzende hoofdpijn).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Acne-achtige huiduitslag

Allergische huidontsteking (= allergische dermatitis)

Braken

Epileptische spierkrampen en -schokken (insulten), na hoge doses

Hoofdpijn

Lever-aandoeningen (hepatotoxiciteit), na hoge doses

Maagdarm-klachten

Nasmaak, vervelende (metaal- of knoflook-achtig). gedurende de eerste 2 weken van gebruik

Potentie, verminderde

Psychotische reacties, vooral bij hoge doses

Seksuele lust (= libido), verminderd

Slaperigheid

Vermoeidheid

Zenuw-aandoeningen (polyneuropathie), na hoge doses

Wisselwerkingen

Amitriptilyne (= Sarotex®, Tryptizol®)

Antihistaminica (= middelen tegen histamine-afhankelijke, allergische reacties)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'bloedverdunners'= 'trombose-middelen')

Chloordiazepoxide

Chloorpromazine (= Largactil®)

Diazepam (= Diazemuls®, Stesolid®, Valium®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®) en andere hydantoïne-preparaten

Isoniazide (Rifinah®)

Metronidazol (= Flagyl®)

Paraldehyde

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt onder begeleiding van een arts gebruikt.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat ze niet werken of dat de werking tegenvalt. Gebruik daarom niet zonder voorafgaand overleg minder dan de voorgeschreven dosering.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder voorafgaand overleg niet méér dan de voorgeschreven dosering.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen medicijnen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Refusal®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In de praktijk is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Refusal
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017