Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Ultiva®: 1996

Werkzame stof

Remifentanyl

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Injectie-/infusievloeistoffen: 1 mg, 2 mg of 5 mg remifentanyl per ml
De vloeistoffen bevatten tevens glycine.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 103405
RVG 103407
RVG 103409

Hameln Pharmaceuticals GmbH
RVG 103426-32
RVG 103436-8

B. Braun Melsungen AG (Melsungen)
RVG 103433-5

Mylan BV
RVG 104745
RVG 104756-7

Pharmachemie BV
RVG 104122
RVG 104124-5

Sandoz BV
RVG 106515
RVG 106517-21

Actavis BV
RVG 105838-4-
RVG 105843
RVG 105845-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bestrijding van pijn bij operatieve ingrepen onder narcose (= anesthesie) en bij kunstmatig beademde intensive care-patiënten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (fentanyl-achtigen)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Geen borstvoeding geven binnen 24 uur na toediening van dit medicijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. sufheid en slaperigheid veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een opiaat-agonist die de opiaat-receptoren in de hersenen stimuleert en een sterk pijnstillende (= analgetische) werking heeft.

De werking begint 2-3 minuten na de injectie en duurt 30-60 minuten.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Benauwdheid, ademnood (apnoe)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Hartritme, afname (= bradycardie)

Jeuk

Maagdarm-beweging (= gastro-intestinale motiliteit), verminderd

Misselijkheid

Spierkrampen, -schokken

Spierstijfheid (= spierrigiditeit), vooral van de spieren van de borstkast

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagers (= antihypertensiva), zoals bèta-blokkers en calcium-antagonisten

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

De injecties/infusies worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Ultiva® infusie/injectie-vloeistoffen bevatten tevens glycine en is daarom niet geschikt voor toediening via het ruggemerg.

Ultiva® valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de ook kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017