Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17729

Werkzame stof

Abciximax

Geneesmiddelgroep

Bloedplaatjes-aggregatie-remmers (trombocyten-aggregatie-remmers, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Samenstelling

Injectievloeistof, flacon 5 ml: 2 mg abciximax per ml

Hulpstoffen:
- dinatriumfosfaat-dihydraat
- natrium-biwaterstof-fosfaat-monohydraat
- natrium-chloride
- polysorbaat 80
- papaïne (mogelijk sporen)

Fabrikant/Leverancier

Centocor Europe B.V.

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113771//17729
RVG 113772//17729

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 114157//17729
RVG 115926//17729

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 114193//17729

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 115228//17729
RVG 115708//17729

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

In combinatie met heparine en acetylsalicylzuur ter voorkoming van bloedstolsels in het hart (= coronaire trombose), zoals voorafgaande (therapie-resistente patiënten), tijdens en/of na een dotterbehandeling

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Informeer vóór gebruik van dit middel uw arts over:
- bestaande inwendige bloedingen
- plotselinge verstoringen van de hersendoorbloeding (CVA), indien korter dan 2 jaar geleden
- schedel- of reuggenmerg-letstel of operatie, indien korter dan 2 maanden geleden
- grote operatie, indien korter dan 2 maanden geleden
- gezwelvorming binnen de schedel
- verwijdingen of misvormingen van het hart of de slagaders (aneurysma)
- bijzondere aanleg voor aanhoudende bloedingen
- ernstige, ongecontrleerde bloeddrukverhoging
- bloedplaatjestekort
- bloedvat-ontsteking
- netvlies-aandoeningen (retinopathie), bijv. door suikerziekte
- ernstige leverstoornis
- ernstige nierfunctie-stoornis met dialyse-noodzaak
- overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen of één van de stoffen in dit middel
- (mogelijke) zwangerschap
- borstvoeding
- gebruik van andere medicijnen

De werking van dit medicijn is niet onderzocht bij kinderen, volwassenen ouder dan 65 jaar en na herhaalde toediening bij volwassenen

Zwangerschap en borstvoeding

Borstvoeding

Tijdens en na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten).

Bijwerkingen

- bloedingen (meest gebruikelijke complicatie)
- bloeddrukverlaging
- braken
- hartslag, trage
- hoofdpijn
- koorts
- misselijkheid
- pijn op de borst
- pijn op de plaast van injectie
- rugpijn
- trombocytopenie (abnormaal laag aantal bloedplaatjes)

In zeldzame gevallen:
- allergsiche reacties
- ARD-syndroom (o.a. erstige benauwdheid)
- bloed-ophoping rond het hart (hart-tamponage)
- long-bloedingen (pulmonale hemorragie)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen, andere dan dit middel

Heparine

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8 oC (NB. niet laten bevriezen of schudden)

Medicatietrouw

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van of na toediening van dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Na injectie is de meest gebruikelijke complicatie het optreden van een bloeding (hierop zal door de verpleging goed worden gelet).

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Reopro®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017