Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Rifampicine

Geneesmiddelgroep

Lepra-middelen

Tuberculose-middelen

Samenstelling

Capsules met 150 mg en 300 mg rifampicine.

Fabrikant/Leverancier

Sandoz BV
RVG 05761
RVG 07191

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor dit antibioticum

Lepra

Tuberculose

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedarmoede (hemolytische anemie); bij eerder gebruik van rifampicine

Bloedbeeldafwijking, te weinig rode bloedplaatjes (= trombocytopenie); bij eerder gebruik van rifampicine

Geelzucht (= icterus)

Nierfunctie-vermindering (nierinsufficiëntie), acute; bij eerder gebruik van rifampicine

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan tijdens de zwangerschap voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Gebruik van dit medicijn tijdens de laatste weken van de zwangerschap kan direct na de geboorte (= postnatale) bloedingen veroorzaken bij moeder en kind.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Dit medicijn kan tijdens de periode van borstvoeding voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die o.a. (long)tuberculose en lepra kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Astma-achtige aanvallen

Bloedwaarden, verhoogd (o.a. serumtransaminasen, bilirubine)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Geelzucht (= icterus)

Griepachtige verschijnselen (= influenza-syndroom)

Hoofdpijn

Huidverschijnselen, o.a. jeuk en rode vlekken (rash)

Maagdarm-stoornissen

Menstruatiestoornissen

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Pijn in bovenbuik

Shock

Sufheid

Wisselwerkingen

Aluminium-bevattende geneesmiddelen

Anticonceptie-middelen ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Beta-blokkers (o.a. Inderal®, Tenormin®)

Bloedglucose-verlagende middelen (= antidiabetica)

Bloedstolling-remmende middelen (= orale antidiabetica)

Calcium-antagonisten (o.a. Isoptin®, Tiadil®, verapamil)

Chlooramfenicol

Ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

Corticosteroïden

Diazepam (= Diazemuls®, Stesolid®, Valium®)

Digitalis (= Lanoxin®)

Disopyramide (= Dyritmin®, Ritmoforine®, Rythmodan®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Isoniazide

Itraconazol (= Trisporal®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)

Methadon (= Symoron®)

Mexiletine (= Mexitil®)

Nitrazepam (= Mogadon®)

Propafenon (= Rytmonorm®)

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Capsules/dragees 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd heel doorslikken met een half glas water.

Bij maagklachten mogen de capsules en dragees ook direct ná de maaltijd worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt .

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Rifadin® of Rimactan®

Bijzonderheden

Zie Rifadin® of Rimactan®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017