Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/907

Werkzame stof

Riociguat

Geneesmiddelgroep

Middelen bij Pulmonale hypertensie

Samenstelling

Tabletten: 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg en 2,5 mg riociguat.

Fabrikant/Leverancier

Bayer Pharma Ag

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pulmonale hypertensie (= hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen))

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

U heeft ernstige leverproblemen (ernstige leverinsufficiëntie, Child-Pugh C)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), indien lager dan 90/50 mm Hg

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere nitraten

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel mag niet worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, omdat het niet bekend is of het geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel zorgt voor ontspanning en daardoor verwijding van de bloedvaten in de longen.

Bijwerkingen

Bloed ophoesten (vaak voorkomende bijwerking)
Als dit gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, omdat u mogelijk dringend
medische behandeling nodig heeft.

Duizeligheid

Hoofdpijn

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Gezwollen ledematen

Diarree

Misselijkheid

Onregelmatige, snelle of harde hartslag

Bloedneus

Brandend maagzuur

Moeite met slikken

Verstopping (obstipatie)

Wisselwerkingen

Sildenafil, tadalafil, vardenafil, deze geneesmiddelen mag u niet samen met Adempas® gebruiken.

Geneesmiddelen die het enzym CYP3A4 remmen (o.a. ketoconazol = Nizoral®, erytromycine = Eryc®, Erythrocine®, cimetidine = Tagamet®)

Grapefruitsap

HIV-protease-remmers

Nitraten, zoals o.a. nitroglycerine = Estaro®, Glytrin®, Nitrolingual), isosorbide-5-mononitraat (= Monocedocard®, Promocard®), isosorbidedinitraat (= Isordil®, Prodicard®)

Sint Janskruid

Ciclosporine

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing op het etiket.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens voorschrift van uw (huis)arts en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Als u rookt, wordt aanbevolen daarmee te stoppen, omdat roken de werkzaamheid van deze tabletten
kan verminderen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017