Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113339
RVG 113343

Werkzame stof

Natrium-risedronaat, calciumcarbonaat en colecalciferol (vitamine D3).

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (bifosfonaten in combinatie met calcium en vitamine D3)

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat, (overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur).

Een kauwtablet bevat 2500 mg calciumcarbonaat overeenkomend met 1000 mg calcium en 22 ìg colecalciferol (880 IU vitamine D3).

Bruisgranulaat bevat 1250 mg calciumcarbonaat overeenkomend met 500 mg calcium en 22 ìg colecalciferol (880 IU vitamine D3).

Fabrikant/Leverancier

Will Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteoporose (= 'bot-ontkalking') na de overgang (= post-menopauzale osteoporose)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- borstvoeding
- calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie)
- calcium in de urine (calciurie)
- nierfunctie, sterk verminderd
- nierstenen
- overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één meer van de bestanddelen (o.a. lactose)
- zwangerschap
- calciumgehalte in het bloed te hoog (hypercalciemie)

Let op!

Raadpleeg vóór gebruik van dit middel de (huis)arts bij:
- calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie
- botstofwisseling, gestoorde (bijv. vitamine D-tekort of bijschildklier-aandoening)
- nierproblemen
- nierstenen
- slokdarmklachten (ook indien eerder gehad)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding/ geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op de rijvaardigheid of het vemogen machines te besturen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel en versterkt de structuur van het bot.

Bijwerkingen

Soms (1-10 op de 1.000 gebruikers)

- braken
- diarree
- misselijkheid
- pijn, algemene (o.a. bot-, buik-, hoof-, spierpijn)
- spijsvertering, verstoorde
- verstopping
- zuurbranden (dyspepsie)
- calciumgehalte in bloed, verhoogd (hypercalciëmie)

Zelden (1-0 op de 10.000 gebruikers)

- oog-ontsteking
- slokdarm-ontsteking (oesofagitis)
- slokdarm-zweren
- winderligheid

Zeer zelden (1-10 op de 100.000 gebruikers)

- allergische huidreacties
- huidreacties met blaasvorming

Wisselwerkingen

Actokit D tabletten niet gelijktijdig innmen met:
- medicijnen die aluminium, calcium,
die ijzer, magnesium of andere meerwaardige kationen bevatten.
NB. Deze middelen tenminste 30 minuten na inname van dit middel innemen.

Actokit D sachets niet gelijktijdig innemen met:
- corticosteroïden
- hartglycosiden
- natriumfluoride (tenminste 3 uur vóór dit middel innemen)
- tetracycline (moeten tenminste 2 uur vóór of 4 tot 6 uur na orale inname van calciumcarbonaat/vitamine D3 ingenomen worden).
- Oxaalzuur (voorkomend in spinazie en rabarber) en fytinezuur (voorkomend in volkoren granen) kunnen de calcium absorptie hinderen door de vorming van een onoplosbare verbinding met calcium ionen. De patiënt mag geen calcium producten innemen binnen 2 uur voor of na het nuttigen van voedsel met een hoog oxaalzuurgehalte of fytinezuurgehalte.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Natriumrisedronaat 35 mg, filmomhulde tabletten, eenmaal per week in te nemen en vervolgens dagelijks op de 6 daaropvolgende dagen van de week 1 sachet bruisgranulaat of kauwtablet.

De tablet niet innemen met voedsel of dranken met uitzondering van water.

De sachets bruisgranulaat oplossen in water en innemen tijdens de maaltijd

De kauwtablet moet worden gekauwd voordat deze wordt doorgeslikt. De tablet kan op elk moment en met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem NOOIT een Natriumrisedronaat 35 mg, filmomhulde tabletten en een sachet bruisgranulaat of kauwtablet op dezelfde dag in, om er zeker van te zijn dat het calcium uit geen invloed heeft op de werking van de Natriumrisedronaat 35 mg, filmomhulde tabletten.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Ook wanneer u geen klachten meer heeft, gaat dit medicijn de bot-ontkalking (= osteoporose) tegen. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met de wijze van gebruik .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) die niet of ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De tabletten bevatten lactose.

De tabletten en sachets bevatten geen gluten.

Overdosering

Na overdosering met calcium:
- vermidnerde eetlust, maag-darmklachten, (misselijkheid, buikpijn, braken, verstopping), spierzwakte, vermoeidheid, mentale stoornissen, dorst, verhoogde urine-productie, botpijn, nierstenen, hartritme--stoornissen.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017