Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Natrium-risedronaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 5 mg of 30 mg natrium-risedronaat per tablet

Tabletten, omhulde ('wekelijks'): 35 mg natrium-risedronaat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Centrafarm BV
RVG 106365-6
RVG 106368

Mylan BV
RVG 106385-6

Sandoz BV
RVG 106296
RVG 107794
RVG 107940
RVG 107846

Ceft Limited
RVG 106807-9

Pharmachemie BV
RVG 107445

Bluefish Pharmaceuticals AB
RVG 106295

Jubilant Pharmaceuticals N.V.
RVG 106742-4

Actavis BV
RVG 106290-2

Apotex Europe B.V.
RVG 106275

Jenson Pharmaceutical Services Ltd
RVG 106330
RVG 106328

Teva Nederland B.V.
RVG 106825

Disphar International B.V.
RVG 107796
RVG 109798

Biogaran
RVG 109089

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Paget

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Bot-stofwisselingsstoornissen (vraag uw arts of dit een bezwaar is)

Calciumgehalte van het bloed, te laag (= hypocalciëmie)

Kinderen en jong volwassenen (werkzaamheid en veiligheid zijn bij deze leeftijdsgroepen nog niet bekend)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (o.a. lactose)

Slokdarmklachten (vraag uw arts of dit een bezwaar is)

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Tijdens gebruik va dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerkingen o.a. duizeligheid en verzwakking van het gezichtsvermogen (= amblyopie) veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel en versterkt de structuur van het bot.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Ademhaling, stokkende (= adempauze, apnoe)

Beenkrampen

Botpijn

Bronchitis

Buikpijn (abdominale pijn)

Calciumgehalte van bloed, verlaging (= hypocalciëmie)

Diarree

Dikke darm-ontsteking

Droge ogen

Duizeligheid

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn

Gezichtsvermogen, verminderd (= amblyopie)

Gezwelvorming (= neoplasmen)

Griepachtige verschijnselen

Hoesten

Hoornvliesbeschadiging (= cornealesie)

Huiduitslag

Misselijkheid

Neusholte-ontsteking (= sinusitis)

Oog-ontsteking (iritis)

Oorsuizen (= tinnitis)

Pijn op de borst

Plassen, verhoogde nachtelijke aandrang (= nocturie)

Spierzwakte (= myasthenia)

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (= oedeem) in de ledematen

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen die aluminium, calcium, ijzer, magnesium of andere meerwaardige kationen bevatten.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet(ten) minimaal 1/2 uur voor het eerste eten of drinken (met uitzondering van leidingwater) van de dag óf tenminste 2 uur voor of na enige andere maaltijd op de dag innemen, maar dan wel tenminste 1/2 uur voor het slapen gaan.

De tablet(ten) zittend of staand innemen met een vol glas leidingwater (tenminste 120 ml). Na inname tenminste 30 min blijven zitten of staan. De tablet komt dan sneller in de maag terecht.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Ook wanneer u geen klachten meer heeft, gaat dit medicijn de bot-ontkalking (= osteoporose) tegen. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met de wijze van gebruik .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De tabletten bevatten lactose.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017