Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Risperidon

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Tabletten met 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg of 6 mg risperidon per tablet

Orodispergeerbare tabletten met 0,5 mg, 1 mg of 2 mg risperidon per tablet

Drank met 1 mg risperidon per ml.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 28914-17
RVG 33796
RVG 34202-9
RVG 104474

Alfred Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
RVG 30896-903
RVG 32897

Centrafarm Services B.V.
RVG 30912-19
RVG 32895

Pelpharma Neuro GmbH
RVG 31585-9

HCS bvba
RVG 31888-9

Ratiopharm Nederland BV
RVG 32166-69
RVG 32215-20
RVG 34381

Mylan B.V.
RVG 32414-8
RVG 34630

Bergh Pharma Consultancy
RVG 33215-20

Pharmachemie B.V.
RVG 33271
RVG 35242-5
RVG 106227

Tenlec Pharma Ltd.
RVG 33292
RVG 33271
RVG 33276

Aurobindo Pharma Limited
RVG 33495-500

Apothecon B.V.
RVG 100642
RVG 100647-8
RVG 100651-3

Arrow Generics Limited
RVG 34214-8

Actavis Group hf.
RVG 34778-83

Apotex Europe BV
RVG 33843-8
RVG 100455
RVG 100461-5
RVG 100610

Accord Healthcare Ltd
RVG 100170
RVG 100172-6

Pfizer BV
RVG 105564-8
RVG 105597

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie (schizofrene psychose), vooral wanneer andere middelen niet goed helpen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en
duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen schizofrene psychosen (= anti-psychotische werking).

Bijwerkingen

Angst

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Buikpijn (abdominale pijn)

Depressie, verergering van bestaande

Duizeligheid

Erectie- en zaadlozingsstoornissen (= ejaculatiestoornissen)

Gewichtstoename

Hartfrequentie, verhoogde (= tachycardie), bij hoge begindosering

Hoofdpijn

Huid, rode (rash)

Impotentie bij de man

Maagdarmklachten

Menstruatiestoornissen

Misselijkheid

Moeheid

Neuroleptica-syndroom; optreden van bijwerkingen die typisch voorkomen bij het gebruik van antipsychotica (= neuroleptica)

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Opwinding

Orgasme-stoornissen

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierschokken en ?krampen (= convulsies)

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Barbituraten

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Dopamine-agonisten, zoals bromocriptine (= Parlodel®)

Guanethidine (Suprexon®)

Levodopa (= Aldomet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methyldopa (= Parlodel®)

Opiaten (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Reserpine en andere centraal-werkende bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Sympathicolytica, alfa-receptor-blokkerende, zoals labetalol (= Trandate®)

Thee (niet combineren met de Risperdal-drank)

Hoe te gebruiken?

Zie de gebruiksaanwijzing op het etiket

Hoe te bewaren?

Droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).


Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts, psychotherapeut, coach en/of begeleider. Vertel hen ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017