Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 12448-9

Werkzame stof

Propafenon

Geneesmiddelgroep

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 150 mg of 300 mg propafenon-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen, ernstige (ernstige obstructieve longaandoeningen)

Elektrolythuishouding, verstoorde (bijv. verlaagd bloed-kaliumgehalte)

Hartfalen, ernstig

Hartfrequentie, sterk verminderde (= ernstige bradycardie)

Cardiogene shock, tenzij de arts behandeling met dit middel noodzakelijk vindt

Hartinfarct (= myocardinfarct), in de voorafgaande drie maanden

Hartprikkelbaarheid, verminderde

Hartprikkel-geleidingsstoornis, bepaalde vormen (tenzij een pacemaker is ingebracht)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Pacemaker (= gangmaker), indien niet programmeerbaar

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en wazig zien veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een klasse 1c-anti-aritmicum. Het verhoogt de prikkeldrempel van het hart, vertraagt de prikkelgeleiding en verlengt de periode dat het hart in het geheel niet prikkelbaar is (= refractaire periode).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Benauwdheid ten gevolge van bronchusvernauwing (= bronchospasmen)

Bloeddrukdaling bij plotseling opstaan (= orthostatische hypotensie), vooral bij ouderen

Braakneiging, vooral bij hoge begin doseringen

Duizeligheid, vooral bij hoge begindoseringen

Gevoelswaarneming, verstoorde (= paresthesieën), vooral bij hoge begin doseringen

Eetlust, verminderde (= anorexie), vooral bij hoge begin doseringen

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hartfunctie, vermindering (= hartfalen)

Hartprikkelgeleidingsstoornissen

Hartritmestoornissen, bepaalde nieuwe vormen of verslechtering van bestaande vormen

Hartstilstand

Smaak, bittere, vooral bij hoge begin doseringen

Verdoofd gevoel in de mond, vooral bij hoge begin doseringen

Verstopping (= obstipatie), vooral bij hoge begin doseringen

Vol gevoel, vooral bij hoge begin doseringen

Wazig zien, vooral bij hoge begin doseringen

Wisselwerkingen

Anti-aritmica, bepaalde

Bètablokkers

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), orale (= via de mond in te nemen)

Calciumantagonisten

Geneesmiddelen die de contractiekracht en/of de frequentie van het hart (kunnen) verminderen

Geneesmiddelen tegen epilepsie (= anti-epileptica)

Digoxine (= Lanoxin®)

Metoprolol (= Lopresor®, Selokeen®)

Propranolol (= Inderal®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®, Unilair®)

Verdovende geneesmiddelen, plaatselijk (= lokaal-anaesthetica)

Hoe te gebruiken?

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten: de dosering wordt door de arts ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich nauwkeurig aan de voorgeschreven dosering houdt.

De tabletten ná de maaltijd zonder kauwen of zuigen heel innemen met wat vloeistof.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slechter is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Propafenon Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- ademhalingsdepressie
- bewusteloosheid (coma)

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017