Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09648

Werkzame stof

Ciclosporine

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Chronische gewrichtspijn-middelen

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampullen 1 ml of 5 ml: 50 mg ciclosporine per ml
Bevat tevens gepolyoxyethyleerde ricinusolie.

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atopische dermatitis, ernstige

Immuno-suppressie om afstoting van getransplanteerde organen en weefsels te voorkómen

Nefrotisch syndroom, indien corticosteroïden geen of onvoldoende effect hebben

Psoriasis, ernstige vormen

Reumatoïde artritis (= RA), juveniele chronische artritis (= jeugdreuma) en psoriatrische artritis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis (= eczeem)

Infecties (bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Kwaadaardige (= maligne) vormen van kanker (bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name na transplantatie van andere organen dan de nier- bewegingsstoornissen, verlaagd bewustzijn en blindheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= ciclosporine = cyclosporine A) in dit medicijn is een krachtige onderdrukker van afstotingsreacties (= immuno-suppressieve werking).

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Allergische reacties (anafylactische), na toediening via de bloedbaan

Bevingen (= tremor)

Bloedbeeld-veranderingen (o.a. trombocytopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), vooral na transplantatie en bij psoriasis

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie)

Gevoelszenuwen, overgevoeligheid (= hyperesthesie)

Gevoelszenuwen, verminderde gevoeligheid (= paresthesie)

Gezicht, opgezwollen (= faciaal oedeem)

Glucose-tolerantie, verminderde; vooral na alvleesklier(= pancreas)-transplantatie

Haargroei (niet-seksuele), sterke toename (= hypertrichose)

Huid, branderig gevoel; vooral in het begin van de behandeling

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-stoornissen

Magnesiumgehalte van bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Menstruatie-stoornissen

Nierfunctie-stoornissen (= nefrotoxiciteit)

Spierschokken (convulsies)

Tandvlees-zwelling

Urinezuurgehalte van bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Vochtophopingen (= oedeem)

Wisselwerkingen

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Colchicine

Diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Tildiem®)

Doxycycline (= Dagracycline®, Doxy Disp®, Dumoxin®, Neo-Dagracycline®, UnidoNeoral®, Vibra-S®, Vibramycine®)

Erytromycine (Eryc®, Erytrocine®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Geneesmiddelen met als mogelijke bijwerking nierfunctie-stoornissen, zoals aminoglycosiden, NSAID-pijnstillers en amfoterocine B (= Fungizone®)

Geslachtshormonen

Immuno-suppressiva, andere dan dit middel (met uitzondering van corticosteroïden)

Isoniazide (Rifinah®)

Kalium

Ketoconazol (= Nizoral®)

Lovastatine

Methylprednisolon (= Depo-Medrol®, Metypresol®, Solu-Medrol®), hoge doses

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (kaliumsparende)

Prednisolon (= Di-Adreson F®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Sulfadimidine

Trimethoprim (= Monotrim®, Wellcoprim®)

Voedingsmiddelen, kalium-houdende

Hoe te gebruiken?

De infusies worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Sandimmune®

Bijzonderheden

Bevat tevens gepolyoxyethyleerde ricinusolie.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Bijsluiters

Sandimmune
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017