Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Sennosiden en dexpanthenol

Geneesmiddelgroep

Laxeermiddelen

Samenstelling

Prunacolon® en Prunasine® stroop, 75 ml of 750 ml: 2,4 mg sennosiden A en B en 1 mg dexpanthenol per ml stroop.
De stroop bevat 650 mg suiker (saccharose) per ml.

Fabrikant/Leverancier

Prunacolon® en Prunasine®Christiaens BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Darmlediging

Verstopping (= obstipatie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bejaarden

Buikpijn, plotselinge (blindedarmontsteking = appendicitis, darmverlamming = ileus)

Darmvernauwing (o.a. ileostomie en colostomie)

Darmdoorboring (= darmperforatie), verhoogde kans op

Lichamelijke verzwakking, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. saccharose)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Sommige stoffen (anthrachinonen) gaan over in de moedermelk en kunnen diarree bij de zuigeling veroorzaken.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit middel prikkelt het darmslijmvlies en versterkt daardoor de darmwerking (= peristaltiek).

De werking begint na 6-12 uur (soms later).

Bijwerkingen

Braken

Buikkrampen

Darmwerking, verstoorde

Diarree, waterige, met verlies van veel water en kalium (bij langdurig gebruik)

Eiwit in bloed (= albuminurie)

Elektrolytenverlies

Gewichtsverlies

Misselijkheid

Spierzwakte

Verkleuring van het dikke darmslijmvlies

Verkleuring van de urine

Wisselwerkingen

Medicijnen die tot kaliumverlies leiden.

Hartglycosiden (= digoxine, Lanoxin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De stroop 's avonds vóór het slapen gaan of 's morgens vóór het ontbijt innemen.

Gebruikelijke dosering voor verstopping bij volwassenen: 8-15 ml stroop per dag.

Gebruikelijke dosering voor verstopping bij kinderen vanaf 6 jaar: 8-15 ml stroop per dag.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen snoepjes zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in hun verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

De urine kan roze/rood/violet (alkalische urine) of geel/bruin (zure urine) verkleuren.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Prunacolon® of Prunasine®

Bijzonderheden

De stroop bevat 650 mg suiker (saccharose) per ml.

De urine kan roze/rood/violet of geel/bruin verkleuren.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017