Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-gneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 18150
RVG 33735

Samenstelling

Volumatic 25 inhalator CFK-vrij, aërosol suspensie 25 microgram per dosis

Inhalatiepoeder ('Diskus'), 60 doses: 50 microg salmeterol per inhalatiedosis

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 23814//18150

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 24249//18150
RVG 24325//18150
RVG 28221//18150
RVG 30073//14821
RVG 102315//33735
RVG 102316//33735
RVG 103114//18150
RVG 105277//18150
RVG 107572//33735
RVG 108058//33735
RVG 112535//33735
RVG 114169//18150

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 103931//18150
RVG 104697//33735
RVG 110490//33735
RVG 111852//33735
RVG 115245//18150
RVG 115346//33735
RVG 116397//33735
RVG 116823//33735

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109373//33735

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 114408//18150

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma, onderhoudsbehandeling, in combinatie met een inhalatie-corticosteroïd

Bronchitis, chronische

Longemfyseem

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gberuik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiën waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Zo nodig kan de dosis-aërosol worden voorzien van een inhalatiekamer ("Volumatic').

De werking begint na 10-15 minuten en duurt ca. 12 uur.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremor)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Misselijkheid

Nervositeit

Hoe te gebruiken?

Zie etiket /i] en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking

De dosis-aërosol goed schudden voor gebruik.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Serevent®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Warm en rood gezicht, angst, misselijkheid, braken, beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), hartkloppingen, verhoogde hartfrequentie (= tachycardie), hartritme-stoornissen (= aritmieën), hoofdpijn, opwinding (= agitatie), spierkrampen, vaatverwijding (= vasodilatatie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017