Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112909-11

Werkzame stof

Octreotide

Geneesmiddelgroep

Hypothalamus-hormonen

Samenstelling

Injectievloeistof: 0,05 mg, 0,1 mg en 0,5 mg octreotide-acetaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Chemie S.p.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acromegalie

Tumoren van de spijsverteringsorganen (o.a. carcinoïden, glucagonomen, insulinomen, vipomen en Zollinger-Ellison-syndroom)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (de injectievloeistof met 0,2 mg octreoitde-acetaat per ml bevat fenol als conserveermiddel)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de werking van het groeihormoon somatropine. De werking is sterker en langduriger dan die van het natuurlijke hormoon somatostatine.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen (verhoogd bilirubine-, alkalisch fosfatase- en transaminasen-gehalte)

Braken

Buikkrampen

Diarree

Diarree, vettige (= steatorroe)

Galstenen

Glucose-gehalte van het bloed, verlaagd (= hypoglykemie)

Glucose-tolerantie, verstoorde

Injectieplaats: pijn, roodheid, zwelling (meestal 15 min na injectie weer verdwenen)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Opgeblazen gevoel

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Ciclosporine (Neora, Sandimmune®)

Medicijnen, in vet oplosbare

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof met 0,2 mg octreotide-acetaat per ml bevatten 5 mg fenol per ml als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017