Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2003

Werkzame stof

Zaleplon

Geneesmiddelgroep

Benzodiazepinen

Samenstelling

Capsules: 5 mg of 10 mg zaleplon per capsule

Bevat karmijnrood (= E132) als kleurstof.

Fabrikant/Leverancier

Wyeth Laboratoria BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen, ernstige

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor één of meer van de bestanddelen (o.a. karmijnrood = E132) of voor andere benzodiazepinen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Slaap-apnoe (= korte perioden van niet iandemen tijdens de slaap)

Let op!

Dit middel niet combineren met alcohol.

Niet geven aan kinderen jonger dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschapsperiode (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. slaperigheid 's ochtends, duizeligheid , dubbelzien en veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft een slaapbevorderende (= hypnotische) werking.
Daarnaast heeft het ook een angst-verminderende (= anxiolytische), kalmerende (= sedatieve) en spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

Bijwerkingen

Abnormale ggedachten en gedrag

Bewegingscoördinatie, verminderde

Depressie

xDuizeligheid

Dubbel zien en andere gezichtsproblemen

Geheugenproblemen

Geluid-overgevoeligheid (= hyper-acusis)

Eetlust, verminderde (= anorexie)

xLusteloosheid (= apathie)

Huidreacties

Maagdarmstoornissen, waaronder misselijkheid

Menstruatie, pijnlijke

Nachtmerries

Psychosen, waanvoorstellingen (= hallucinaties) en wanen

Reukproblemen

Rusteloosheid, irritatie, opwinding (= agitatie), ontremming, aggressiviteit, razernij

Slaperigheid 's ochtends en overdag, vooral aan het begin van de behandeling

Spierzwakte (= myasthenia)

Spraakproblemen

Sufheid

Tinteling in armen en/of benen (= paresthesie)

Verwarring

Wankelen/vallen

Zwak/ziek gevoel (= malaise)

Let op!

Na stoppen met het gebruik kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid.
Vraag uw (huis)arts in dat geval om advies.

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraal-werkende stoffen (o.a. drugs)

Anti-histaminica met sederende of slaapverwekkende bijwerking

Anti-epileptica, zoals arbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Opioïden (= sterk werkende pijnstillers met een opium-achtige werking), zoals morfine

Psychofarmaca, zoals angstdempende (= anxiolytica) en kalmerende (= sedativa) middelen en anti-depressiva

Slaapmiddelen (= hypnotica), andere dan dit middel

Verdovingsmiddelen (= anaesthetica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke doseringen:
- 18-65 jaar: 1 capsule van 10 mg voor het slapen gaan
- ouder dan 65 jaar: 1 capsule van 5 mg voor het slapen gaan
- milde tot matige leverproblemen: 1 capsule van 5 mg voor het slapen gaan

Capsule(s) vlak vóór het slapen gaan heel innemen met wat water (klein glas).

Gebruik dit middel bij voorkeur niet tijdens of rond een maaltijd. De werking kan dan worden vertraagd.

Als u binnen 4 uur na inname wakker wordt of opstaat bestaat er een kans op een lichte vorm van tijdelijk geheugenverlies.

Niet langer dan 4 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (< 30oC.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw slaapstoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing voor uw slaapproblemen.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voorkómen, het nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.
Gebruik niet meer als de werking u tegenvalt. Overleg in dat geval eerst met uw (huis)arts.

Om psychische (= verslaving) en lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voorkómen, mogen slaapmiddelen van dit type (= benzodiazepinen) maar enkele weken achter elkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken kunt u uw arts of apotheker om nadere uitleg vragen.

Zie ook: benzodiazepinen

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Sonata®

Bijzonderheden

Dit medicijn bevat karmijnrood (= E132) als kleurstof.

Overdosering

Verwardheid, slaperigheid, slaapzucht (= lethargie), bewustzijnsdaling, verminderde bewegingscoördinatie, bloeddrukdaling (= hypotensie), ademhalingsdepressie, bewusteloosheid (= coma),

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017