Met of zonder recept

Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Koper (Cu)

Samenstelling

Multiload® IUD (intra-uterine device): koperdraad met een opperval van 250 mm2 ('250 Short': 3 jaar werkzaam) of 375 mm2 ('375 SL': 5 jaar werkzaam)

Fabrikant/Leverancier

Multiload®: Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Plaatselijke anticonceptie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Abortus gevolgd door een infectie als complicatie, gedurende de afgelopen 3 maanden

Afwijkingen van de baarmoeder (= uterus) of baarmoederhals (cervix)

Buitenbaarmooederlijke (= ectopische)zwangerschap

Genitale infecties (met uitzondering van candidiasis)

Kleine bekken-ontsteking

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor koper of wanneer dat wordt vermoed

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) gedurende de afgelopen 12 maanden (met uitzondering van bacteriële vagina-ontstekling, candidiasis (witte vloed), terugkerende (= recidiverende) genitale herpes infectie, hepatitis B en cytomegalovirus-infectie)

Tumoren van de baarmoeder of baarmoederhals

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap of wanneer zwangerschap wordt vermoed

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Voor zover bekend mag tijdens gebruik van deze methode borstvoedig worden gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel veroorzaakt een lichte plaatselijke (= lokale ontstekingsreactie. Meede hierdoor heeft dit middel een negatieve invloed op het transport van zaadcellen naar de baarmoeder en eierstokken. Daarnaast wordt ook de functie van de zaadcellen en eicellen waarschijnlijk negatief beïnvloed.
Gezamenlijk leiden deze effecten tot sterk verminderde kans op zwangerschap.

Bijwerkingen

Buikkrampen of buikpijn (na inbrengen)

Bloedverlies tussen de menstruaties (= intermenstrueel bloedverlies)

Duizeligheid, zweten en/of kortdurend bewustzijnsverlies na inbrengen (met name bij vrouwen die niet zwanger zijn geweest)

Hartfrequentie-daling (= bradycardie) na inbrengen (met name bij vrouwen die niet zwanger zijn geweest)

Menstruatieduur, verlenging

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van dit middel effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Corticosteroïden

Medicijnen die het afweersysteem ondedrukken (= immunosuppressiva)

Pijnstillers, bepaalde (NSAID's), waarvan met name acetylsalicylzuur (= 'aspirine')

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Dit anticonceptie-middel (IUD) wordt gedurende de laatste dagen van de menstruatie of de eerste dagen daarna via de vagina ingebacht (= insertie).

Na een spontane of gewilde abortus kan dit anticonceptie-middel (IUD) meteen worden ingebracht.

Na een keizersnede moet 12 weken worden gewacht met het inbrenegn van dit anticonceptie-middel (IUD).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur (beneden 30oC.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met deze anticonceptie-methode zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit middel is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook middelen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van dit middel.

Meer informatie

Bijsluiter bij Multiload®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Niet van toepassing.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017