Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 17615

Werkzame stof

Levend verzwakt gele koortsvirus (febris flava viva, stam 17D

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (+ oplosmiddel): > 1000 LD50 Eenheden (= E) verzwakt, levend gele koorts-virus (= Febris flava viva, stam 15D)

Fabrikant/Leverancier

Aventis Pasteur MSD (APMSD)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Gele koorts (= Febris flava viva-infectie), actieve immunisatie (= bescherming) door inenting voorafgaande aan reizen naar gebieden waar gele koorts voorkomt, zoals Afrika en Midden- en Zuid-Amerika

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem, verzwakt (o.a. bij HIV-geïnfecteerden)

Infecties, actieve

Corticosteroïden

Cytostatica (= medicijnen tegen kanker)

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor kippeneiwit

Radiotherapie (= bestraling)

Zwangerschap en borstvoeding

Op theoretische gronden kan dit vaccin beter niet worden gegeven tijdens de zwangerschap. Omdat de risico's van een gele koorts-infectie vele malen groter zijn dan de risico's van vaccinatie tijdens de zwangerschap echter toch worden overwogen.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat verzwakt, levend gele koorts-virus (= Febris flava viva) dat de vorming van antistoffen (= immunoglobulinen) daartegen stimuleert.

De beschermende (= immuniserende) werking begint na 8-9 dagen en duurt tenminste 10 jaar.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties (zelden)

Geelzucht (zelden)

Hersen-ontsteking (= encefalitis), met name bij kinderen jonger dan 9 maanden (zelden)

Hoofdpijn (zelden)

Huiduitslag (= urticaria) (zelden)

Injectieplaats: roodheid en zwelling

Lichte koorts, enkele dagen na inenting

Spierpijn, enkele dagen na inenting

Wisselwerkingen

Andere vaccins met verzwakte, levende micro-organismen

Serum-immunoglobulinen

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundigfe bereid en onder de huid (= subcutaan) toegediend.

Inenting (= vaccinatie) met dit vaccin dient tenminste 10 dagen voor vertrek naar streken waar gele koorts heerst plaats te vinden.

Na 10 jaar dient voor verdere bescherming her-inenting (= revaccinatie) plaats te vinden.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Stamaril®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017