Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/494/001-002

Werkzame stof

Ustekinumab

Geneesmiddelgroepen

immunologische middelen

Psoriasis Matige tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.

Samenstelling

Oplossing voor onderhuidse (= subcutane) injectie: 45 mg of 90 mg ustekinumab (in wegwerpspuit).

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psoriasis. Matig tot ernstige chronische plaque psoriasis bij volwassenen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infecties, indien ernstig, zoals actieve tuberculose (informeer uw arts als u een infectie heeft of vermoedt)

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen van dit medicijn

Tuberculose (actieve) of andere ernstige infecties

Kinderen onder de 18 jaar

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit medicijn het verloop van de zwangerschap beïnvloedt.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door gebruik van een voorbehoedsmiddel (o.a. de pil, spiraaltje, condooms).

Voorkom tot 15 weken na gebruik van dit medicijn zwangerschap door gebruik van een goed voorbehoedsmiddel.

Borstvoeding

Tijdens en gedurende tenminste 15 weken na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of Stelara® invloed kan hebben op de rijvaardigheid of het vermogen machines te
bedienen.

Hoe werkt het?

Stelara® remt de activiteit van humaan interleukine-12 en -23, waardoor de de hyperproliferatie van de epidermiscellen die bij psoriasis voorkomt wordt verminderd.

Bijwerkingen

Neem direct contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt.

Verschijnselen van een allergische reactie zoals zwelling van gelaat lippen of mond

Verschijnselen van een infectie (met inbegrip van tuberculose) zoals koorts, vermoeidheid of
kortademigheid.

Zeer veel voorkomende bijwerkingen:

Infectie van keel of luchtwegen

Veel voorkomende bijwerkingen:

Depressie

Hoofdpijn

Duizeligheid

Verstopte neus

Diarree

Jeuk

Rug- of spierpijn

Roodheid op de injectieplaats

Wisselwerkingen

Informeer vóór gebruik van dit medicijn uw (huis)arts of diens vervanger welke medicijnen en zelfzorg-medicijnen u al gebruikt.
U kunt zo voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met dit medicijn.

Sommige vaccinaties

Hoe te gebruiken?

Dit middel moet onder de huid (= subcutaan = s.c.) worden ingespoten.
Volg daarbij nauwkeurig de instructies van uw arts en de bijsluiter van dit middel.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast (2-8oC (niet in de vriezer bewaren!)

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als zich ernstige bijwerkingen voordoen (zie Bijwerkingen).

Vergoeding of zelf betalen?

Dit recept-medicijn wordt volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Bij infectie direct de arts waarschuwen!

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017