Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31494-8
RVG 100389
RVG 100392
RVG 114743

Werkzame stof

Atomoxetine

Geneesmiddelgroep

ADHD-middelen

Samenstelling

Capsules: 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg of 100 mg atomoxetine-hydrochloride per capsule

Hulpstoffen: zie bijsluiter in de verpakking

Drank: 4 mg atomoxetine-hydrochloride per ml.

Fabrikant/Leverancier

Eli Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 33906//31496
RVG 33907//31497
RVG 33908//31498
RVG 106865//31494
RVG 115180//31498

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 103158//31494
RVG 103158//31494
RVG 103160//31497
RVG 103161//31498
RVG 105062//31495
RVG 108349//31495
RVG 108350//31496
RVG 108351//31497
RVG 116211//31496

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 109531//31494
RVG 109533//31495
RVG 109534//31496
RVG 109536//31497
RVG 114128//31494
RVG 114126//31495
RVG 114129//31496
RVG 114127//31497
RVG 114123//31498

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit (= ADHD), als gedragstherapie alleen niet voldoende is

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Gebruik van MAO-remmers (= mono-amino-oxidase-remmers, zoals moclobemide) gedurende de 2 voorgaande weken

Nauwe-kamerhoek-glaucoom (oog-aandoening)

Let op!

Raadpleeg vóór gebruik van dit middel uw arts bij:
- allergsiche reacties op dit middel (o.a. huiduitslag, jeuk, bultjes (galbulten of urticaria), zwellen van keel of tong, ademhalingsproblemen
- leverproblemen, ook indien eerder gehad
- hartproblemen, zoals versnelde hartslag (tachycardie)
- bloedvat-aandoeningen in hart of hersenen
- bloeddrukverhoging (hypertesnie)
- bloeddrukverlaging (hypotensie)

Zwangerschap en borstvoeding

Raadpleeg vóór gebruik van dit middel uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Raadpleeg uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger geworden bent .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. vermoeidheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een centraal werkend sympathicomimeticum dat bepaalde minder actieve hersengebieden stimuleert.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Tieners (vanaf 6 jaar):
- braken
- eetlust, verminderde (anorexie)
- misselijkheid
NB. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk na verloop van tijd.

Volwassenen
- droge mond
- eetlust, verminderde (anorexie)
- misselijkheid
- slapeloosheid
NB. Deze bijwerkingen verdwijnen gewoonljk na verloop van tijd).

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

Tieners
- doorslaapproblemen
- duizeligheid
- eetlust, verlies van
- gewichtsverlies
- griep-achtige verschijnselen
- huid-ontsteking
- huiduitslag
- jeuk
- misselijk gevoel
- pijn in maagstreek
- prikkelbaarheid
- pupilvergroting
- slaperigheid
- spijsverteringsaandoeningen (dyspepsie), o.a. vol gevoel en pijn in bovenbuik, boeren, misselijkheid, braken, zuurbranden
- stemmingswisselingen
- vermoeidheid
- verstopping

Volwassenen
- buikpijn
- doorslaapproblemen
- duizeligheid
- eetlust, verlies van
- gewichtsverlies
- hartslag, (schijnbaar) versnelde
- hoofdpijn
- huid-ontsteking
- huiduitslag
- jeuk
- lusteloosheid
- menstruatie-pijn
- menstruatie-stoornissen
- misselijk gevoel
- opvliegers
- pijn in maagstreek
- plasproblemen
- prostaat-ontsteking
- sexuele stoornissen
- slaapstoornissen
- spijsverteringsaandoeningen (dyspepsie), o.a. vol gevoel en pijn in bovenbuik, boeren, misselijkheid, braken, zuurbranden, winderigheid
- stijfheid
- vermoeidheid
- verstopping
- zweten, overmatig (hyperhydrosis)

Soms (1-10 op de 1.000 gebruikers)

- koude vingers en tenen

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers)

- allergische reacties

Zeer zelden (1-10 op de 100.000 gebruikers)

- leverbeschadigingen

Let op!

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de (huis)arts, poli of ziekenhuis als u last krijgt van zwellingen of netelroos (= kleine verhoogde, jeukende plekjes op de huid)

Informeer uw arts of apotheker als u niet vermelde bijwerkingen ervaart.

Wisselwerkingen

Antidepressiva met een effect op de noradrenaline-spiegel in de hersenen, zoals imipramine, mirtazapine en venlafaxine

Bloeddrukmiddelen

Middelen tegen slijmvlies-zwellingen (o.a. fenylefrine en pseudo-efedrine)

Salbutamol (Ipratropium/salbutamol-inhalatievloeistof FNA, Airomir®, Ventolin®), Combivent®) of andere beta-2-agonist

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke doseringen
- tieners tot 70 kilogram: eerst gedurende tenminste 7 dagen 0,5 mg per kg lichaamsgewicht per dag (startdosis), waarna verhoging tot ca. 1,2 mg per per kg lichaamsgewicht dag
- tieners zwaarder dan 70 kilogram: eerst gedurende tenminste 7 dagen 40 mg per dag (startdosis), waarna verhoging tot ca. 80 mg per dag

NB.
- Dit middel is niet bestemd voor kinderen jonger dan 6 jaar.
- De behandeling wordt soms voortgezet op volwassen leeftijd.
- Bij leverproblemen wordt de dosis gewoonlijk verlaagd tot de helft of een kwart van de gebruikelijke dsoering.

Neem een vergeten of overgeslagen dosis alsnog in, maar neem per dag niet meer dan de voorgeschreven dagdosering. NB. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem bij overdosering onmiddellijk contcat op met de (huis)arts, apotheker, poli of ziekenhuis.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Het gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit middel wordt onder toezicht van een medisch specialist op dit gebied voorgeschreven.

Neem nooit meer of minder dan de voorgeschreven dosis. Overleg altijd eerst met de behandelend arts voordat u de dosis verandert.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met de behandelend arts. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Strattera®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- abnormaal gedrag
- droge mond
- hartslag, versneld (tachycardie)
- hyperactiviteit
- maag-darmklachten
- opwinding
- pupilverwijding
- slaperigheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017