Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Protelos®: 2004

Werkzame stof

Strontium-ranelaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen

Mineralen

Samenstelling

Protelos®: sachet met granulaat voor oplossing: 2 g strontium-ranelaat per sachet

Dit middel bevat o.a. aspartaam als hulpstof.

Fabrikant/Leverancier

Protelos®: Servier Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bot-ontkalking
(= osteoporose) bij vrouwen na de overgang (= post-menopauzaal), waardoor het risico op breuken (= fracturen) van de wervelkolom en de heup vermindert

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts bij (o.a.):

- ernstige nier-aandoeningen, ook indien eerder gehad
- trombose (= bloedstolselvorming), ook indien eerder gehad
- bedlegerigheid
- geplande operatie

NB.

Dit middel is niet bedoeld voor kinderen en jong volwassenen (= adolescenten).

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet tijdens de zwangerschap gebruiken. Dit middel is namelijk alleen bedoeld voor vrouwen na de overgang (= post-menopauzaal).

Borstvoeding

Dit medicijn niet tijdens de periode van borstvoeding gebruiken. Dit middel is namelijk alleen bedoeld voor vrouwen na de overgang (= post-menopauzaal).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van oud bot en stimuleert de aanmaak van nieuw bot van normale kwaliteit. Hierdoor vermindert de kans op breuken (= fracturen) van bijvoorbeeld wervelkolom of heup door een val.

Bijwerkingen

Meest voorkomende

- diarree
- hoofdpijn
- huidirritatie
- misselijkheid

Overige

- bloedklontering (trombose)
- flauwvallen
- geheugenproblemen
- epileptisch insult (zeldzaam)

Wisselwerkingen

Calcium-bevattende medicijnen: minstens 2 uur voordat u dit middel inneemt

Chinolonen (= quinolonen): tijdens het gebruik van deze antibiotica dit middel tijdelijk niet gebruiken

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida): innemen minstens 2 uur ná dit middel (zo nodig mogen beide middelen tegelijk worden ingenomen)

Tetracylinen: tijdens het gebruik van deze antibiotica dit middel tijdelijk niet gebruiken

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit middel tussen de maaltijden door innemen (bij voorkeur voor het slapen gaan) en minstens 2 uur na gebruik van voedsel, melk(producten) of calcium (gelijktijdig gebruik vermindert de opname van dit middel in het lichaam)

Raadpleeg bij overdosering uw arts of apotheker. Zij zullen waarschijnlijk het advies geven om melk te drinken of een antacidum in te nemen (hierdoor wordt minder werkzame stof opgenomne in het lichaam).

Sla een vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het daartoe gebruikelijke tijdstip.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat u (opnieuw) ziek wordt. Ook kunnen bestaande klachten dan langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overdosering van in water oplosbare vitaminen (B en C) kan in principe minder kwaad dan overdosering van in vet oplosbare vitaminen (A, D, E, K). Overleg daarom eerst met uw arts wanner u de dosering wilt veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen het gebruik van de medicijnen daarvan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit middel bevat o.a. aspartaam als hulpstof. Mensen met fenylketonurie (= erfelijke stofwisselingsaandoening) dienen voor gebruik eerst hun arts te raadplegen.

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg eerst met uw arts of apotheker wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Protelos®

Bijzonderheden

Dit middel bevat o.a. aspartaam als hulpstof. Mensen met fenylketonurie (= erfelijke stofwisselingsaandoening) dienen voor gebruik eerst hun arts te raadplegen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017