Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2000

Werkzame stof

Sufentanil

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: pijnstillers (= analgetica)

Subgroep: opioïden

Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 2 ml en 10 ml: 5 microgram sufentanil-citraat per ml

Injectievloeistof, ampullen 1 ml, 5 ml en 20 ml: 50 microgram sufentanil-citraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leverancierso.a.

EuroCept B.V.
RVG 25565

Hameln Pharmaceuticals GmbH
RVG 26151

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn, bij algehele narcose (= anaesthesie), na operaties (= post-operatief) en keizersnede (= sectio caesariae) en tijdens weeën en bevalling

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bloedcirculatie-systeem, ondervulling (= hypovolemie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedingen (= hemorragie), ernstige en shock (dit betreft alleen de epidurale toediening = toediening via ruggenmerg)

Bloedingsstoornissen en/of gebruik van geneesmiddelen tegen bloedingsstoornissen (dit betreft alleen de epidurale toediening = toediening via ruggenmerg)

Bloedvergiftiging (= sepsis); (dit betreft alleen de epidurale toediening = toediening via ruggenmerg)

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Infectie op de injectieplaats (dit betreft alleen de epidurale toediening = toediening via ruggenmerg)

Longaandoeningen, chonisch?obstructieve (= COLD)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet intraveneus toepassen tijdens de bevalling.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een opiaat-agonist die de opiaat-receptoren in de hersenen stimuleert en daarom een sterk pijnstillende (= analgetische) werking heeft.

De werking begint na intraveneuze-injectie in het bloed vrijwel onmiddellijk en na toediening via de rug (= epiduraal) na 5-10 minuten. De werkingsduur is afhankelijk van de toegediende hoeveelheid sufentanil.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Afhankelijkheid, lichamelijke (= gewenning) en psychische (= verslaving); bij langdurig gebruik

Allergische reacties, waaronder huiduitslag, jeuk en ademhalingsproblemen (bronchusvernauwing)

Benauwdheid, ademnood (apnoe)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedingdrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Bronchus-vernauwing

Duizeligheid

Gevoelsstoornissen van de huid

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Hartspier, verminderde of geheel ontbrekende samentrekking (= asystolie)

Hoofdpijn

Jeuk

Misselijkheid

Spierkrampen, -schokken

Spierstijfheid (= spierrigiditeit), vooral van de spieren van de borstkast

Stembandkramp (= laryngospasme) (bij toediening via het bloed)

Sufheid

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Lachgas

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Sufentanil Injecties

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de ook kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017