Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Sulproston

Geneesmiddelgroep

Weeën-opwekkende middelen (= oxytocica)

Samenstelling

Nalador® poeder voor injectievloeistof '500': 500 microgram sulproston per poeder

Fabrikant/Leverancier

Nalador®: Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus (= bewuste zwangerschapsonderbreking)

Uterus-bloedingen (= baarmoeder-bloedingen), na de bevalling (= post-partaal)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma

Baarmoeder-operatie, vroegere

Bevalling van een levensvatbaar kind

Bloedarmoede, bepaalde typen (sikkelcel-anemie en thalassemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bronchitis

Dikke darm-ontsteking (= colitis), zwerende (= ulcerosa)

Glaucoom (= verhoogde oogdruk)

Hart-afwijkingen

Infecties, aan vrouwelijke geslachtsorganen (= gynaecologische)

Lever-aandoeningen

Nier-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Schildklier, verhoogde activiteit (= hyperthyreoïdie)

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Toeval (= insult), neiging tot

Vaataandoeningen

Ziekten, ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel wordt toegepast ten behoeve van zwangerschapsonderbreking (= abortus provocatus).

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn zorgt voor ritmische samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand en verwijdt de baarmoederhals (= cervix). Hierdoor wordt de inhoud van de baarmoeder uitgedreven.

Tijdens de zwangerschap wordt de baarmoeder steeds gevoeliger voor dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Ademnood door luchtwegvernauwing (bronchospasmen)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikkrampen

Creatinine-gehalte van bloed, verhoging

Diarree

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hoofdpijn

Long-bloeddrukverhoging (= pulmonale hypertensie)

Misselijkheid

Rillingen, koude

Sufheid

Urine-productie (= diurese), afname

Vochtophoping in de longen (= longoedeem)

Zout/water-balans, verstoring

Wisselwerkingen

Oxytocine (= Syntocinon®)

Pijnstillers (= analgetica), bepaalde, zoals prostaglandine-synthetasetemmers, NSAID's, waaronder (acetyl)salicylzuur en indometacine

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Nalador®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017