Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Efavirenz

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Capsules: 50 mg, 100 mg of 200 mg efavirenz per capsule

Fabrikant/Leverancier

Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-1-virussen , in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 3 jaar

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit medicijn of vergelijkbare middelen

Astemizol, cisapride (Prepulsid®), midazolam (= Dormicum®), terfenadine (= Triludan®)en triazolam

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door naast de pil (= hormonale anticonceptie) bijvoorbeel condooms (barrière-middel) te gebruiken.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , concentratie-stoornissen, sufheid en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen HIV-virussen (= retrovirussen).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Concentratie-stoornissen (verdwijnt gewoonlijk 2-4 weken na het begin van de therapie)

Depressie, soms ernstig en met zelfmoordgedachten (in dat geval onmiddellijk contact opnemen met uw arts)

Diarree

Dromen, abnormale (verdwijnt gewoonlijk 2-4 weken na het begin van de therapie)

Duizeligheid (verdwijnt gewoonlijk 2-4 weken na het begin van de therapie)

Hoofdpijn

Huiduitslag, o.a. rash (verdwijnt meestal binnen 1 maand na het begin van de therapie) en erytheem

Laboratoriumwaarden, veranderingen (o.a. stijging van lever-enzymwaarden-, cholesterol en serum-triglyceriden)

Misselijkheid

Psychosen (in dat geval onmiddellijk contact opnemen met uw arts)

Slapeloosheid (verdwijnt gewoonlijk 2-4 weken na het begin van de therapie)

Slaperigheid

Sufheid (verdwijnt gewoonlijk 2-4 weken na het begin van de therapie)

Vermoeidheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties) en zelfmoordgedachten (in dat geval onmiddellijk contact opnemen met uw arts)

Wisselwerkingen

Anti-epileptica, bepaalde (anti-convulsiva)

Astemizol

Cisapride (= Prepulsid®)

Claritromycine (= Klacid®)

Ethinylestradiol (diverse middelen, waaronder de pil)

Indinavir (= Crixivan®)

Methadon (= Pinadone®, Symoron®)

Midazolam (= Dormicum®)

Pil (geadviseerd wordt om naast de pil een betrouwbare barriëre-methode, zoasl condooms, te gebruiken)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Ritonavir (= Norvir®)

Saquinavir (= Fortovase®®)

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)

Terfenadine (= Triludan®)

Triazolam (= Halcion®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De capsules met of zonder voedsel heel doorslikken.

Voor een betere verdraagbaarheid van de bijwerkingen wordt geadviseerd de capsule(s) gedurenden de eerste 2-4 weken vóór het slapen gaan in te nemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van de meeste medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet of niet voldoende helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen, de dosering aanpassen en/of bekijken of u misschien in aanmerking komt voor andere medicijnen.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Voor een betere verdraagbaarheid van de bijwerkingen wordt geadviseerd de capsule(s) gedurenden de eerste 2-4 weken vóór het slapen gaan in te nemen.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig wordt (= resistent) voor het medicijn.

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen die in het geheel niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Sustiva®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017