Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 25886-7
RVG 27690

Werkzame stof

Formoterol en budenoside

Geneesmiddelgroep

Budenoside: Inhalatie-corticosteroiden

Formoterol: Luchtweg-verwijdende middelen

Luchtweg-verwijdende middelen, combinaties

Samenstelling

Inhalatiepoeder in Turbuhaler ('100/6'), 60 of 120 doses: 100 microgram budesonide en 6 microgram formoterol-fumaraat-dihydraat per inhalatie (bevat tevens lactose)

Inhalatiepoeder in Turbuhaler ('200/6'), 60 of 120 doses: 200 microgram budesonide en 6 microgram formoterol-fumaraat-dihydraat per inhalatie (bevat tevens lactose)

Inhalatiepoeder in Turbuhaler ('400/12'), 60 of 120 doses: 400 microgram budesonide en 12 microgram formoterol-fumaraat-dihydraat per inhalatie (bevat tevens lactose)

NB. Op bestelling wordt gratis een Handigrip bijgeleverd voor mensen die niet of niet goed overweg kunnen met de draaigrip van de Turbuhaler.

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 27285//25887
RVG 29436//25887
RVG 29470//27690
RVG 29643//25886
RVG 30033//27690
RVG 31705//25887
RVG 32354//25886
RVG 32739//25886
RVG 33191//27690
RVG 33859//27690
RVG 34469//25887
RVG 34582/25886
RVG 100572//27690
RVG 100620//25887
RVG 106287//25887
RVG 106288//27690
RVG 108361//27690
RVG 110101//25887
RVG 110105//27690

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 28096//25887
RVG 31454//27690
RVG 107685//25887
RVG 107695//27690

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109176//25886
RVG 114937//25887
RVG 116427//25887

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 29331//25887
RVG 102578//25887
RVG 114818//27690
RVG 114817//25887
RVG 116081//25887
RVG 116687//25886

Medcor Pharmaceuticals B.V (parallel import)
RVG 110163//25886
RVG 116613//25887

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma, onderhoudsbehandeling

Chronisch obstructieve longziekten (= COPD)

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen (o.a. lactose), voor vergelijkbare corticosteroïden of voor verwante medicijnen (= sympathicomimetica en corticosteroïden)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Budenoside (= plaatselijk werkzaam glucocorticoïd) remt de astmatische ontstekingsreactie van de luchtwegen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels.

Formoterol (= sympathico-mimeticum) verwijdt langdurig de kleinere luchtwegen (= bronchiën). Hierdoor wordt de ademhaling verbeterd, zodat de benauwdheidklachten verminderen.

Bijwerkingen

Bevingen, trillen (= tremor)

Benauwdheid

Duizeligheid

Hartslag, versnelde (= tachycardie)

Hartkloppingen (= palpitaties)

Heesheid

Hoesten

Huidreacties, o.a. jeuk, bultjes

Hoofdpijn

Keel, milde irritatie

Misselijkheid

Nervositeit

Opwinding

Rusteloosheid

Schimmelinfectie in de mondholte (= orofaryngeale candidiasis)

Slaapstoornissen

Spierkrampen

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers, zoals bepaalde bloeddrukverlagers (= antihypertensiva), middelen tegen hartkramp (= angina pectoris) en oogdruppels (glaucoom-middelen)

Corticosteroïden voor inname via de mond (= oraal)

Digoxine (= Lanoxin®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Luchtwegverwijdende middelen, andere dan dit middel

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en het gebruiksvoorschrift in de bijsluiter.

Adem vóór inhalatie eerst goed uit en inhaleer dan krachtig en diep door het mondstuk. Alleen op deze wijze zal een optimale hoeveelheid poeder uw longen bereiken.

Adem nooit uit door het mondstuk!

Spoel na de inhalatie de mond goed met water. Hierdoor is de kans op mondschimmel kleiner.

Wanneer u zich binnen enkele uren na het vergeten herinnert dat u een dosis bent vergeten, kunt u die alsnog innemen. Sla de vergeten dosis over wanneer er een langere tijd is verstreken tussen het vergeten en de bewustwording daarvan.

Neem contact op met uw arts wanneer de benauwdheidklachten, ondanks dagelijks gebruik van dit middel, niet afnemen of erger worden.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur (beneden 30 °C).

Na gebruik de beschermkap stevig aandraaien.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is meestal alleen zinvol wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is het gebruik van medicijnen dan vaak slecht (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn bevat een geringe hoeveelheid lactose (minder dan 1 microgram per inhalatie). Hiervan hebben patiënten met glucose-intolerantie gewoonlijk geen last.

Overdosering

Angst, bevingen (= tremoren), beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), braken, hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), hoofdpijn, misselijheid, opwinding,slapeloosheid, spierkrampen, vaatverwijding, waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017