Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Palivizumab

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof: 50 mg of 100 mg palivizumab per poeder

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met virussen , onderste luchtweg-infectie met RVS-virus (RVS = respiratoir syncytium-vormend)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor of vergelijkbare menselijke (= humane) monoklonale antilichamen

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag hierover informatie aan de (huis)arts.

Borstvoeding

Vraag hierover informatie aan de (huis)arts.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen een groot aantal RNA- en DNA-virussen, o.a. respiratoir syncytium-vormend virus (= RSV), influenza-virus, herpes simplex-virus.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhaling, piepende

Bloedbeeld-afwijkingen (= verminderd aantal witte bloedlichaampjes = leukopenie)

Bovenste luchtweginfecties

Braken

Diarree

Hijgen

Hoesten

Huiduitslag

Injectieplaats, irritatie e.a. reacties

Koorts

Leverfunctie, stoornissen

Nerveusheid

Neusverkoudheid

Pijn

Virus-infecties

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-geneesmiddelen die in het geheel niet niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Synagis®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017