Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tadalafil

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Samenstelling

Tabletten: 20 mg tadalafil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten

Wanneer niet gebruiken?

Beroerte, kort daarna

Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle

Hoge bloeddruk (= hypertensie), indien niet goed onder controle

Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna of ernstige hartproblemen

Kinderen

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor één van de andere bestanddelen (o.a. lactose)

Vrouwen

Voorzichtigheid geboden bij (informeer uw arts!)

Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)

Lever- en/of nierproblemen, indien ernstig

Misvorming van de penis

Sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.

Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan dient men zich bewust te zijn bij allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines.

Bijwerkingen

Blozen in het gezicht

Duizeligheid

Erectie, langer aanhoudend dan 4 uur
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.

Hartproblemen
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.

Hoofdpijn

Neusverstopping

Overgevoeligheidsreacties

Pijn op de borst
NB. Neem in dat geval geen nitraten, maar onmiddellijk contcat op met uw arts..

Rugpijn

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Alfa-blokkers

Andere middelen voor de behandeling van erectiestoornis

Nitraten

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruikelijke dosering: 1 tablet van 10 mg 30 minuten tot 12 uur vóór de seksuele activiteit (het middel is werkzaam tot 24 uur na inname van de tablet) zonder rekening te houden met inname van voedsel.
Zo nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 20 mg.

Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.

Bij ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast.
Bij ouderen met nier- en leverfunctie-stoornissen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt niet of verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatiebegeleiding

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk medische hulp vragen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Cialis® bevat lactose en mag daarom niet worden gebruikt door mannen met lactose-intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017